Dutch Birding Vogelweekend: 8-10 oktober

Van vrijdag 8 oktober tot en met zondag 10 oktober 2021 wordt het Dutch Birding-vogelweekend georganiseerd. De organisatie is in handen van Dutch Birding en het Vogelinformatiecentrum Texel. Doel van dit weekend is om met extra veel vogelaars in het veld zoveel mogelijk interessante vogels te vinden.

Vanwege de maatregelen rondom corona is het nog afwachten hoe we het avondprogramma gaan vormgeven. In samenwerking met het Vogelinformatiecentrum en het Eierlandsche Huis kijken wij wat we allemaal kunnen organiseren. Hierover later meer. We hopen op goed nieuws! De focus ligt ook dit jaar vooral op het zoeken naar de soort van het weekend, waarvoor Swarovski ook dit jaar weer een prachtige prijs ter beschikking heeft gesteld!

Overdag is het Vogelinformatiecentrum Texel (in De Cocksdorp) de uitvalsbasis. Hier kun je terecht om even bij te komen en om waarnemingen uit te wisselen met de altijd wel aanwezige medevogelaars. U kunt hier ook uw waarnemingen even op de kaart zetten zodat andere vogelaars ervan kunnen meegenieten. Het hele weekend is Swarovski Optik in het Vogelinformatiecentrum aanwezig voor service, schoonmaken van uw kijker of telescoop, en natuurlijk kunt u alle nieuwe modellen proberen, waaronder de NL Pure van Swarovski.

Het staat iedereen met een vogelpassie vrij om mee te doen met het Dutch Birding Vogelweekend. Wie meedoet zorgt zelf  voor vervoer en accommodatie. Voor meer informatie over accommodatie op Texel: zie de site van de VVV via deze link.


Amerikaanse Bontbekplevier Charadrius semipalmatus, Corvo, Azoren, 20 oktober 2020 (Massimiliano Dettori)

CORONAVIRUS & NAJAARSWEEKEND

Ook dit jaar moeten we rekening houden met de maatregelen omtrent het Covid-19 virus. Geef elkaar de ruimte bij drukke plekken zoals een twitch of trektelpost en maak er samen een fijn weekend van. Zolang de corona-periode duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan.

 • Houd je aan de regels vermeld op Rijksoverheid.
 • Verlaat de locatie nadat je de vogel gezien hebt.
 • Raadzaam om een mondkapje mee te nemen in het veld, mocht de situatie dit vereisen.
 • Volg de regels van Dutch Bird Alerts admins of gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie etc) ter plekke.

SOORT van het WEEKEND

Traditioneel wordt er ook dit weekend door Swarovski Optik een prachtige prijs voor de Soort van het Weekend beschikbaar gesteld. De prijs is nog even een verrassing . Wie tussen vrijdagochtend 7:00 uur en zondagmiddag 17:00 uur de beste vogelsoort van dat weekend ontdekt, die bovendien ook kan worden getwitcht, wint een prachtige en verrassende prijs van Swarovski. De prijsuitreiking is zondag 10 oktober om 17.00 uur in het Vogelinformatiecentrum (de winnaar moeten dan wel aanwezig zijn anders gaat de prijs naar de runner-up). Spelregels voor de soort van het weekend vindt u onderaan dit bericht.

SWAROVSKI-DAGEN

Tijdens het Dutch Birding Vogelweekend worden traditioneel de Swarovski-dagen georganiseerd. Deze worden gehouden in het Vogelinformatiecentrum Texel in De Cocksdorp. Medewerkers van Swarovski Optik zullen hier de gehele zaterdag en zondag aanwezig zijn voor service en demonstratie. Wilt u uw verrekijker laten schoonmaken, dan kan dat zoals altijd gratis. Ook voor kleine service kunt u hier terecht. Overigens kunt u voor het schoonmaken van uw verrekijker of telescoop altijd terecht in het Vogelinformatiecentrum. Ook heeft het Vogelinformatiecentrum speciale Swarovski-inruilacties. Ben je nieuwsgierig, kom gerust even kijken bij de nieuwe kijkers en telescopen, de koffie staat klaar.

ANDERE KIJKERS

Natuurlijk kunt u dit weekend (en alle andere dagen) terecht voor verrekijkers of telescopen van andere merken. Nergens komt kunt u zoveel verschillende kijkers in de vrije natuur uittesten als bij het Vogelinformatiecentrum. Wij hebben kijkers van de merken Zeiss, Leica, Opticron, Swarovski, Vogelbescherming Nederland, Meopta, GPO en Bynolyt.


Gewone Maskerzanger Geothlypis trichas, Corvo, Azoren, 02 november 2020 (Peter Stronach)

AANMELDING BIRD ALERTS TEXEL

U kunt zich aanmelden voor de Dutch Bird Bird Alerts Texel whatsapp-groep. Op deze manier bent u tijdens het Dutch Birding Najaarsweekend direct op de hoogte van het laatste nieuws over Texelse zeldzaamheden.

Aanmelden voor de whatsapp-groep Dutch Bird Alerts Texel doet u zelf via: deze link. Deze whatsapp-groep is speciaal voor dit Dutch Birding Najaarsweekend opgericht. Deze is dan ook alleen voor diegenen die ook daadwerkelijk op het eiland zijn!

DB Bird Alerts Texel is alleen voor het melden van zeldzamere soorten (de soorten in rood op waarneming.nl of Dutch Bird Alerts). Dus: wel bladkoninkjes, geen grote gele wikstaarten. Speciaal voor dit weekend worden (voor Texelaars normalere) semi-zeldzaamheden als bokje, sneeuwgors, strandleeuwerik, ruigpootbuizerd en dergelijke ook in de Bird Alerts Texel geduld, mits ter plaatse.

Meld een zeldzame soort door uw locatie (en de naam van de soort en evt. relevante details) te delen door middel van het paperclipje in whatsapp (‘locatie delen’). Bird Alerts Texel is niet bedoeld voor chitchat, geef dus alleen waarnemingen van leuke vogelsoorten door. Duimpjes, bedankjes, en andere uitingen van persoonlijke aard niet in de groep delen graag.

Vrijdag 16 oktober wordt de Dutch Bird Alerts Texel whatsapp-groep verwijderd.

VOLLEDIG PROGRAMMA

Zoals benoemd in de inleiding komt het volledige programma van het DB-najaarsweekend dit jaar vooralsnog te vervallen i.v.m. Covid-19.

De enige stip op de horizon is de prijsuitreiking van de kijker. Zorg dus dat je de beste soort van het weekend vindt en zet deze in je agenda!

17.00 uur: Prijsuitreiking (een Swarovski-verrassing) van de soort van het weekend in het Vogelinformatiecentrum LET OP: De winnaar wordt geacht aanwezig te zijn; indien dit niet het geval is, dan gaat de prijs naar de volgende in de ranking.

Spelregels soort van het weekend:

 • De soort van het weekend mag gevonden worden vanaf vrijdag 08 oktober 07:00 t/m zondag 10 oktober 17:00.
 • Werkgebied is geheel Texel en alles wat zichtbaar is vanaf het eiland (waarnemingen vanaf boten tellen niet mee voor de prijsuitreiking)
 • Iedereen met ook maar enige affiniteit met vogels of vogels kijken is welkom om deel te nemen, van het gehele weekend tot maar een vrij uurtje.
 • De winnaar van de meest zeldzame soort dient in eigen persoon aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op zondag om 17:00 uur. Op deze manier is hij of zij daarna nog in staat om de laatste boot naar Den Helder te halen.
 • Onderin vindt u een lijst samengesteld door de organisatoren waarop aan alle soorten op de huidige Nederlandse lijst een puntenaantal is toegekend. Deze lijst is leidend voor het bepalen van de winnaar van de competitie.
 • Het kan voorkomen dat soorten die punten opleveren tevens zeldzame broed- of standvogels zijn voor Texel. In dat geval komen alleen ontdekkingen van de soort (ruim) buiten de reeds bekende gebieden in aanmerking voor punten.
 • De persoon die de soort met het hoogste puntenaantal vindt, is sowieso de winnaar. Dat wil zeggen, het vinden van slechts 1 soort van 10 punten gaat voor het vinden van 2 soorten van 8 punten.
 • Bij gelijkspel geldt de regel: de persoon die de meeste punten weet te scoren met de minste soorten wint. Dat wil zeggen, degene die een soort van 6 en een soort van 4 punten vindt, wint van de persoon die een soort van 6 en twee soorten van 2 punten vindt.
 • Mocht je een groep vinden van een soort die punten waard is (bijvoorbeeld een groep grote kruisbekken), dan levert dat maar één keer een score op. Twee (met zekerheid) verschillende groepen grote kruisbekken levert uiteraard wel twee keer punten op.
 • Mocht er op basis van punten geen winnaar te bepalen zijn, dan bepaalt een jury, bestaande uit minstens één bestuurslid van Dutch Birding en Marc Plomp de winnaar op basis van het daadwerkelijk aantal gevallen van de gevonden soorten op Texel. Degene die de soort vindt waarvan er op Texel het minst zijn vastgesteld, wint. Wanneer er dan nóg geen winnaar te bepalen is, wordt er geloot.
 • Er worden alleen vogels in de competitie meegenomen die in Nederland een soortstatus genieten volgens de laatste “lijst van Nederlandse vogelsoorten“. Mocht er een nieuwe soort voor de Nederlandse lijst worden gevonden, dan levert dat automatisch 11 punten op. Voor de andere soorten geldt een 0-10-schaal, waarbij een nieuwe soort voor Texel automatisch wordt beloond met de volle 10 punten.
 • Eenmanswaarnemingen dienen vergezeld te gaan van herkenbare foto’s of dienen te zijn geverifieerd door derden om voor de prijzen in aanmerking te komen.
 • De winnende waarneming moet via de bestaande systemen (Texel Bird Alert, Dutch Bird Alert, of waarneming.nl worden doorgegeven, en de vogel moet in principe twitchbaar zijn. De jury kan altijd beslissen om de twitchbaarheid van de vogel als eis te laten vervallen (bv bij een nieuwe soort voor Nederland, die na 5 minuten weer wegvliegt)
 • Indien er twijfel is over de identificatie, status of verworven bewijslast van een mogelijk winnende soort, dan kan de jury het advies van een/meerdere externe experts inroepen. Wanneer wordt geoordeeld dat er te weinig kans bestaat op aanvaarding op basis van de waargenomen/vastgelegde kenmerken van de vogel, dan dingt deze niet (meer) mee naar de prijzen.
 • Herontdekkingen dingen niet mee naar de prijzen.
 • De beschikbaar gestelde prijzen zijn prijzen die moeilijk deelbaar zijn. In geval van deelname door een team bepaalt het team zelf welk lid uiteindelijk de prijs ontvangt. Prijzen kunnen niet worden (in)geruild.
 • Mochten zich situaties voordoen waarbij bovenstaande regels niet toereikend zijn, dan beslist de jury. Over beslissingen kan niet meer worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.
 • Scorelijst DB Najaarsweekend 2021 is hier te vinden
Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl