Bernard Spaans

Bernard Spaans

Ik ben opgeleid als bioloog, gespecialiseerd in de ecologie van vogels. Inmiddels ben ik met pensioen maar tijdens mijn werkzame leven heb ik o.a. jaren lang onderzoek gedaan aan de Rotgans, de Kanoetstrandloper en de Rosse Grutto. Voor het onderzoek aan de Rotgans heb ik zes achtereenvolgende zomers op de toendra in het hoge noorden van Siberië doorgebracht. In dit gebied broeden ook een aantal steltlopers die we op trek hier in de Waddenzee aantreffen. Ganzen en steltlopers zijn ook nu nog mijn favoriete soortgroepen maar eigenlijk hebben alle vogels mijn brede belangstelling. Tijdens de excursies zullen we uiteraard proberen vele vogelsoorten te zien te krijgen maar daarnaast zal ik ook een en ander over de ecologie van deze soorten vertellen.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl