Blog 3 Grote Sterns webcam Utopia

De kat uit de boom kijken vanaf het wad bij Wagejot.

Bericht uit zuidwest-Nederland op 30 maart: Het kenmerkende raspende geluid van de grote sterns is nog niet volop te horen. Integendeel, het is nog opvallend stil.’
Hoe anders is dat op Texel! Hier werden de eerste twee grote sterns van het seizoen gemeld op 9 maart, aan de grond op de Volharding. Vijf dagen later werden de eerste vogels gezien boven het Wagejot, vorig jaar één van de twee broedkolonies in natuurterreinen van Natuurmonumenten langs de oostkust van het eiland. Als de vogels net arriveren vanuit hun winterkwartieren, ver weg op zee, zijn ze nog niet meteen geneigd een voet in de kolonie te zetten. De omschakeling van een leven op open zee naar het binnenland is nog een hele stap, blijkbaar. Ze blijven liever nog even vanuit de lucht, of vanuit de Waddenzee, de kat uit de boom kijken.
De aantallen vogels bij het Wagejot bouwen snel op, in de tweede helft van maart. Na een aarzelend begin dat ongeveer een week duurde, werden vanaf 21 maart groepen vogels op de grond gezien. Nog niet in de kolonie zelf, maar aan de andere kant van de dijk, op het wad, bij laag water. In tien dagen tijd bouwden de aantallen hier op tot rond de 300 vogels.

De eerste grote sterns op het wad nabij de kolonie in het Wagejot (foto: Mardik Leopold)

Ook al bleef de kolonie in Wagejot zelf nog leeg, het seizoen was met het aan de grond komen van de vogels wel degelijk begonnen. Er werd al wat gebaltst. Sommige vogels draaiden om elkaar heen en een enkeling had al een klein harinkje of zandspiering van zee meegenomen om indruk te maken op het andere geslacht. Als alles goed gaat, zal nu ook de kolonie zelf snel worden bezet.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl