Blog 5 Grote Sterns webcam Utopia

Olie op zee! (door Mardik Leopold)

Op de Noordzee lag vorige week een olievlek, die langzaam richting Texel dreef. Rijkswaterstaat zette schepen in om de olie op te ruimen en bekeek vanuit de lucht het resultaat. Er was zowel dikkere als dunne olie te zien. De dunne olie vervloog geleidelijk, en de dikke olie was op een gegeven moment opgeruimd. Eind goed, al goed? Niet helemaal, want hoe snel je er ook bij bent, een olievlek op zee maakt altijd slachtoffers onder de zeevogels.

Zo’n beetje op het moment dat de eerste melding binnenkwam van olie op zee, kreeg Ecomare al de eerste zeekoet met (dikke) olie op de veren binnen. Vanuit de meeuwenkolonie bij de Geul, op ZW Texel, meldde Kees Camphuysen dat er meeuwen met olie rond vlogen; hij schatte op grond van steekproeven dat het om meer dan 100 vogels moest gaan. Gelukkig waren de meeste oliemeeuwen slechts licht bevuild en eerder onderzoek van Kees heeft al geleerd dat de meeuwen dit nog wel weggepoetst krijgen.

En de grote sterns dan? Deze vogels vangen hun vis ook op de Noordzee en onderzoek met GPS trackers heeft vorig jaar laten zien dat de olievlek zeker binnen bereik lag van de Texelse vogels. En dus wekt het geen verbazing dat er ook onder de grote sterns slachtoffers waren. Tijdelijke slachtoffers, hopen we dan maar, want de getroffen vogels waren over het algemeen licht bevuild, net als de eerder genoemde meeuwen. Kleine steekproeven in zowel Utopia als in Wagejot lieten zien dat ongeveer een op de honderd grote sterns olie op de veren had: goed te zien op de sneeuwwitte, buik, borst en/of wangen van de getroffen vogels. Laten we hopen dat deze vogels er in zullen slagen snel van die olie af te komen, en dat ze dit lukt zonder al te veel conditieverlies. De komende maanden worden nog zwaar genoeg voor deze aanstaande ouders!

Grote stern met olievervuiling, kolonie Wagejot 31 maart 2019 (foto: Mardik Leopold)

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl