Blog 8 Grote Sterns webcam Utopia

Een eerste ei (door Mardik Leopold)
Bericht van het KNMI: nog nooit was het in Nederland op Tweede Paasdag zo warm. Zou de warmte van afgelopen week een effect hebben op de Grote Sterns? Zouden ze sneller in een zomerse “mood” komen en eerder eieren gaan leggen? Allerlei vogels hebben de afgelopen decennia hun voorjaarstrek en hun broedseizoen naar voren verschoven, vermoedelijk in antwoord op een steeds warmer wordend klimaat. Maar het schiet nog niet erg op met de Grote Sterns in Utopia en in Wagejot. Overdag is de kolonie nog geregeld helemaal leeg, dus dan zitten er met zekerheid nog geen vogels te broeden. Een gelegd ei achterlaten doe je niet zomaar… Maar sommigen proberen het al wel. Her en der, af en toe, kon je de afgelopen dagen vogels in broedhouding op de grond zien zitten. Net echt, maar het is nog maar proefzitten, want even later waren deze vogels weer verdwenen.
Op 22 april (die warmste Tweede Paasdag ooit) kwam hier verandering in. Nu waren er, verspreid over het eiland in het Wagejot waar de kolonie zich bezig is te vestigen, een stuk of tien vogels hardnekkig aan het “broeden”. Zou het? In eerdere jaren zagen we het eerste ei steeds rond 25 april, dus dit zou zo’n drie dagen “te vroeg” zijn.
Een van de meest hardnekkige zitters op 22 april had de nestplaats overgenomen van Kokmeeuw Wit-EPU2 (zie stukje over tokkies). Blijkbaar was deze plek zeer gewild, zowel bij de meeuwen als bij de sterns. Nu is er de sterns alles aan gelegen om een gelegd ei te beschermen tegen rovers, dus het zijn niet bepaald trotse ouders die hun nageslacht (in wording) aan iedereen laten zien die maar wil komen kijken. Alleen als de partners elkaar afwisselen op het “nest” heb je als waarnemer even de kans om onder de vogel te kijken. Dat moment kwam er in de middag en heel kort, maar onmiskenbaar, was er een eerste ei te zien. Het broedseizoen is nu echt begonnen!

Precies op de plek waar tot voor kort het echtpaar Kokmeeuw Wit-EPU2 hun nest had, zat op 22 april een grote stern de hele dag hardnekkig in broedhouding op de grond. Toen de vogel even opstond, bleek er een eerste ei in het “nest” te liggen (Foto: Mardik Leopold)

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl