Blog 9 Grote Sterns webcam Utopia

De eerste jongen, maar niet op Utopia (door Marc Plomp)
Al een tijdje zijn er geen grote sterns te zien op de webcam van Utopia. Gaat het wel goed daar op Utopia?. Hierover ontvangen we veel vragen.  Afgelopen voorjaar was een vreemd voorjaar, zeker voor de vogels op Utopia. Er is veel verstoring in het veld geweest. De percelen naast Utopia zijn in beheer door particulieren. De een teelt bollen en andere gewassen en de andere pacht een dijk voor het gras. Dagelijks reed de pachter van de dijk met zijn auto toeterend over de dijk met zijn honden los. Dit om de rotganzen die daar grazen, te verjagen. Ook de net gearriveerde grote sterns vinden dit niet leuk. De andere particulier liet een aantal keer zijn honden ontsnappen en die liepen doodleuk over de schelpeneilanden van Utopia. Dit vinden de grote sterns zeker niet leuk. Helaas is niet iedereen zo begaan met de natuur en al zeker niet als ze er zogenaamd last van hebben. HELAAS.

Zeker helaas, want de grote stern heeft dit jaar Utopia de rug toegekeerd. Op de webcam dit jaar dus geen grote sterns, wel kokmeeuwen en kluten.

Aanvankelijk dachten we dat het totale aantal grote sterns op Texel behoorlijk gekelderd was. De eerste schattingen in het Wagejot kwamen uit op circa 2500-3000 paartjes. Ook dit jaar is er weer geteld met een drone, en wat blijkt: achter de begroeiing zitten er toch altijd weer meer dan je vanaf de openbare weg en vanaf de dijk kan zien. De totale telling van het Wagejot kwam dit jaar uit op circa 6400 broedparen. Iets minder dan het totaal van vorig jaar, maar zeker gezien alle verstoring op Utopia een heel mooi resultaat.

Foto’s: dronetelling Wagejot (Eric Menkveld)

Inmiddels zijn de eerste jongen vogels geboren en te zien. Vanaf de Vogelboulevard kunt u vanaf de weg, zittend in de berm, de vogels schitterend bekijken. Kom ook een keer langs of ga een keer mee met één van de Vogelexcursies langs de Vogelboulevard.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl