Boulevard Birders

De Boulevard Birders zijn Bernd de Bruijn, Jip Louwe Kooijmans, Kees de Pater en Ruud van Beusekom. Een team dat gerekruteerd is binnen de burelen van Vogelbescherming Nederland, gesitueerd aan de Boulevard 12 in Zeist. Een kantoorvilla in een dure buurt. Maar wie denkt dat wij verwende knaapjes zijn, vergis je niet! Wij zullen een uitgekiende strategie combineren met degelijke Texel-kennis en ruim 150 jaar ervaring met vogels kijken. Natuurlijk is de huiszwaluw onze favoriete vogelsoort. Om de Texel Big Day te winnen en veel geld binnen te halen voor de bescherming van deze Rode Lijster gaan wij tot op het bot. Onze trainingsschema’s lopen rap tegen de eindfase. We zijn er klaar voor!

Bernd de Bruijn
medewerker Vogelbescherming Nederland
Bernd de Bruin Boulevard Birders
Ik ben Bernd en kijk al van jongs af aan naar vogels. Sinds mijn studententijd ben ik ook achter zeldzame soorten aan gaan rennen, en gaan tellen voor Sovon. Na een paar jaar actief te zijn geweest voor BirdLife in Kenia werk ik nu sinds 14 jaar met veel plezier bij Vogelbescherming Nederland. Als actief vogelaar gaat het in het voor- en najaar flink kriebelen en het liefst ben ik dan op de Waddeneilanden. Maar ook in mijn eigen regio in het midden van het land is het leuk vogelen. Daar heb ik verschillende solo-fiets big days gedaan tot wel 160 (kilometer, niet soorten) dus een paar keer Texel rond wordt geen enkel probleem. Op naar 12 mei!

Jip Louwe Kooijmans
medewerker Vogelbescherming Nederland
Jip Louwe Kooijmans Boulevard Birders
Ik ben Jip, ik kijk naar vogels zo lang als mijn herinnering terug gaat. Ik deed vogeltellingen in binnen- en buitenland. Sinds 2007 werk ik bij Vogelbescherming Nederland aan de bescherming van stadsvogels. Ik vind Big days een geweldig fenomeen. Het heeft niks te maken met genieten van vogels – winnen is belangrijker dan meedoen – maar je moet wel goed kunnen vogelen om er lol in te hebben. En het allermooiste vind ik dat alle vogels gelijkwaardig meetellen op de daglijst; de waarneming van een merel is evenveel waard als een zwarte leeuwerik.

Kees de Pater
medewerker Vogelbescherming Nederland
Kees de Pater Boulevard Birders
Ook ik kijk al vogels sinds ik een jaar of 11 ben. Met de NJN naar veel te koude kampjes en bijna dagelijks met een vriendje naar een meertje in de buurt. Korte tijd is het wat minder geweest maar nu al tientallen jaren beheerst het een groot deel van mijn leven. Ik ben meer een teller dan een twitcher maar uiteindelijk is iedere vogelaar wel op een of andere manier een twitcher. Om de soortenjaag prikkel te bevredigen doe ik elk jaar bloed fanatiek mee met een big day in Flevoland. Dat wordt nu met Texel dus twee keer.

Ruud van Beusekom
medewerker Vogelbescherming Nederland
Ruud van Beusekom team Boulevard Birders

Ik ben Ruud (1960) en ben vanaf mijn 11e jaar fanatiek vogelaar. Mijn hele leven ben ik werkzaam “in de vogels”. Eerst bij Natuurmonumenten, toen bij de Provincie Noord-Holland en nu al heel wat jaren bij Vogelbescherming Nederland. Hier werk ik als o.a. redacteur van het blad Vogels. Ik heb veel naar vogels gekeken in Utrecht, Noord-Holland (Gooi) en Flevoland. Sinds 2010 vogel ik bijna uitsluitend op Texel, waar ik in 2015 ben komen wonen. Ik mag graag zelf naar zeldzame vogels zoeken en bijt me ook graag vast in moeilijk te determineren groepen als zangers en meeuwen. Ik kijk niet alleen naar vogels, maar fotografeer en teken ze ook en neem hun geluiden op. Ook doe ik regelmatig mee aan vogeltellingen voor Sovon.

Dit team wordt gesponsord door:

VBN LOGO RGB2015

logo birdingbreaks 001

 

 

doneerknop

 

 

Boulevard Birders

The Boulevard Birders are Bernd de Bruijn, Jip Louwe Kooijmans, Kees de Pater and Ruud van Beusekom. All team members work for Vogelbescherming Nederland (BirdLife Netherlands), which is located at Boulevard 12 in Zeist. The office is situated in an expensive neighborhood, but whoever thinks we are spoiled, do not be mistaken! We combine a well thought out strategy with a sound knowledge of Texel and have more than 150 years of birdwatching experience between us. And of course, the house martin is our favorite species. We will go to extreme lengths to win the Texel Big Day and to raise a lot of money for this Red Listed species. Our tough training schedules are coming to an end: We are ready!

Jip Louwe Kooijmans
Vogelbescherming Nederland
Jip Louwe Kooijmans Boulevard Birders
I am Jip and I have been watching birds for as long as I can remember. I have carried out bird counts at home and abroad. I have been working at Vogelbescherming Nederland and focussing on urban species since 2007. I think that Big Days are a great phenomenon. It has nothing to do with enjoying birds – winning is more important than taking part – but you have to be good in birdwatching to be able to enjoy it. And the best thing is that all birds count equally on the day; the sighting of a Blackbird is worth as much as a Black Lark.

Kees de Pater
Vogelbescherming Nederland
Kees de Pater Boulevard Birders
I have been watching birds since I was 11 years old. During cold camps with the Dutch youth society for nature (NJN) and almost daily with a friend at a small lake close to home. Recently a little less, but over the decades I have spent a big part of my life birdwatching. I am more of a counter than a twitcher, but in the end every birdwatcher is in some way a twitcher. In order to satisfy my interest in seeing many species, I take part every year in a big day in Flevoland. Now with the Texel Big Day, that’ll be twice this year.

Bernd de Bruin
Vogelbescherming Nederland
Bernd de Bruin Boulevard Birders
I am Bernd and have been watching birds since I was young. During my student days I started chasing after rare species, and also carrying out surveys. After a few years of being active for BirdLife in Kenya, I started working for Vogelbescherming Nederland, that was now 14 years ago. As an active birdwatcher, the spring and autumn are my favourite times and I like to spend it on the Wadden Islands. But I also like to watch birds in my own region in the middle of the country. I have done a few solo bike big days, recording up to 160 (kilometers, not species), so a few times cycling around Texel will be no problem at all.

Ruud van Beusekom
Vogelbescherming Nederland
Ruud van Beusekom team Boulevard Birders
I am Ruud (1960) and have been a fanatic birdwatcher since I was 11 years old. I have been working with birds all my life. First at Natuurmonumenten, then at the Province of North Holland and for many years now at Vogelbescherming Nederland. Here I work as an editor for the organisation’s magazine. I have spent alot of time birdwatching in Utrecht, North Holland and Flevoland. Since 2010, I have been birdwatching almost exclusively on Texel, and I moved here in 2015. I like to search for rare birds myself and also like the challenge of difficult to identify groups like warblers and gulls. I not only watch birds, but also photograph and draw them and also record their sounds. I also regularly participate in national bird surveys.

VBN LOGO RGB2015

donate now

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl