BRC (Batumi Raptor Count)

The BRC: Frank Haven en Diego Jansen. Read more information later

.

BRC (Batumi Raptor Count)


Frank Haven, Marlon de Haan en Diego Jansen leerden elkaar kennen op de beroemde telpost in Batumi in Georgië. In eerste instantie wilden we de Batumi-tactiek ook op Texel hanteren, maar bij nadere inspectie bleek dat er geen heuvel van 300 meter hoog op Texel is. Hierdoor zijn we genoodzaakt om onze tactiek ietwat te wijzigen. Om expeditie op Texel ondernomen om alle hotspots in kaart te brengen. Aan de voorbereiding zal het dus niet liggen.

De huiszwaluw is ook in Georgië niet onbekend, op de druiligere dagen zonder al te veel roofvogeltrek in Batumi, zijn het juist de huiszwaluwen die in grote aantallen voorbij vliegen en ons gezelschap houden. Naast het ondersteunen van deze soort is ons doelsoort een mooi mannetje steppekiekendief te ontdekken. En natuurlijk een gooi doen naar de winst.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl