Aan de rand van de Mokbaai, langs de Mokweg, vindt u het meest zuidelijk gelegen vogelkijkpunt van het Wadden Vogelfestival. Dit punt is prachtig gelegen in het Nationaal Park Duinen van Texel en vanaf hier heeft u zicht over de Geulplas en Mokbaai.

wvf039

Vogelsoorten als Rosse Grutto, Steenloper, Bonte Strandloper, Goudplevier, Wulp, Grasmus, Blauwborst, Lepelaar, Aalscholver, Krakeend, Bergeend, en zelfs de Visarend kunt u vanaf dit punt verwachten. Vanaf dit vogelkijkpunt zijn schitterende wandelingen mogelijk langs de Horsmeertjes of naar de Hors zelf.

Op het Vogelkijkpunt staan vrijwilligers van Staatsbosbeheer en de Vogelwerkgroep Texel om iedereen van vogelinformatie te voorzien.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl