Dieren van de wadden

Dieren van de wadden
Grote stern
30 maart 2014

De Grote Stern is een mooie sierlijke stern met lange vleugels en een wit uiterlijk. Zijn zwarte kopkap met verlengde veren, zwarte snavel met gele...

lees verder
Dieren van de wadden
Eidereend
30 maart 2014

Door de enigszins vreemd aandoende hoofd en snavel is de Eider een opvallende vogel. Het mannetje is bovendien het grootste gedeelte van het jaar opvallend...

lees verder
Dieren van de wadden
Dwergstern
30 maart 2014

De Dwergstern is de kleinste in het Waddengebied voorkomende stern. In het zomerkleed is de Dwergstern te herkennen aan het witte voorhoofd, dat bij de...

lees verder
Dieren van de wadden
Bonte strandloper
30 maart 2014

In het zomerkleed is de Bonte Strandloper te herkennen aan de grote zwarte vlek op de buik. In de winter verdwijnt dit kenmerk en dan...

lees verder
Dieren van de wadden
Bontbekplevier
30 maart 2014

De Bontbekplevier is te herkennen aan de oranje snavel met de zwarte punt. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, weekdieren en kreeftachtigen. Het foerageergedrag...

lees verder
Dieren van de wadden
Blauwe kiekendief
30 maart 2014

Het vrouwtje van de Blauwe Kiekendief is overwegend bruin grijs met een witte stuit. Het mannetje daarentegen is mooi blauwgrijs met zwarte vleugelpunten en een...

lees verder
Dieren van de wadden
Bergeend
30 maart 2014

De Bergeend is een grote eend, maar duidelijk kleiner dan een gans. Het verenkleed is bont gekleurd en bij het mannetje en het vrouwtje identiek....

lees verder
Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl