Dutch Birding Vogelweekend 9-12 oktober 2020

Van vrijdag 9 oktober tot en met zondag 11 oktober 2020 wordt het Dutch Birding-vogelweekend georganiseerd. De organisatie is in handen van Dutch Birding en het Vogelinformatiecentrum Texel. Doel van dit weekend is om met veel vogelaars in het veld zoveel mogelijk interessante vogels te vinden.

Dit jaar hebben we echter moeten besluiten het avondprogramma volledig te laten vervallen. Helaas! Enorm balen natuurlijk voor zowel de bezoekers, de mensen die een lezing zouden geven als de organisatoren. De lezingen zullen naar een ander moment worden doorgeschoven. De focus zal dus volledig komen te liggen op het zoeken naar de soort van het weekend, waarvoor Swarovski Optik ook dit jaar weer een prachtige prijs ter beschikking heeft gesteld!

Overdag is het Vogelinformatiecentrum Texel (in De Cocksdorp) de uitvalsbasis. Hier kun je terecht om even bij te komen en om de waarnemingen uit te wisselen met medevogelaars. U kunt hier ook uw waarnemingen even op de kaart zetten zodat andere vogelaars er ook van kunnen genieten. Het gehele weekend is Swarovski Optik in het Vogelinformatiecentrum aanwezig voor service, schoonmaken van uw kijker of telescoop, en natuurlijk kunt u alle nieuwe modellen, waaronder de NL Pure, en de ATX115 van Swarovski proberen.

Het staat iedereen met een vogelpassie vrij om mee te doen met het Dutch Birding vogelweekend. Wil je meedoen, dan moet je zelf zorg dragen voor vervoer en accommodatie. Voor meer informatie over accommodatie op Texel: zie de site van de VVV via deze link.

Indische Kievit Vanellus indicus, Texel, 19 juni 2019 (Arnoud B van den Berg)

CORONAVIRUS & NAJAARSWEEKEND

Zoals waarschijnlijk al elders vernomen, neemt het risico omtrent het coronavirus helaas weer toe. Gelukkig kunnen we dit weekend wel lekker vogelen op het eiland om iets gaafs te ontdekken! Een enorme zeldzaamheid zal natuurlijk wel voor grote toeloop zorgen, omdat er veel geïnteresseerden op het eiland zullen rondlopen. Daarom wijzen wij u graag op onze coronamaatregelen, zoals die ook bij ieder alert worden verstuurd:

Zolang de corona-periode duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie www.rijksoverheid.nl

 • Houd je aan de regels 1.5 meter blijft norm.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, hierop kan gehandhaafd worden.
 • Geef elkaar de ruimte, ga bijvoorbeeld niet staan kletsen op een plek vanwaar de vogel te zien is.
 • Carpool je met meerdere personen uit verschillende huishoudens dan wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.
 • Reis je met het openbaar vervoer? Draag een mondkapje! Ook op de veerboot is een mondkapje verplicht.
 • Kijk niet door elkaars optiek.
 • Volg de regels van Dutch Bird Alerts-admins of gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie, etc.) ter plekke op.
 • Blijf ook de standaard gedragsregels naleven. Parkeer op aangegeven locaties, betreed alleen toegestane locaties, etc.

SOORT van het WEEKEND

Traditioneel wordt er ook dit weekend door Swarovski Optik een prachtige prijs voor de Soort van het Weekend beschikbaar gesteld. Wie tussen vrijdagochtend 7:00 uur en zondagmiddag 17:00 uur de beste vogelsoort van dat weekend ontdekt, die bovendien ook kan worden getwitcht, wint een echte Swarovski CL 8×30 verrekijker ter waarde van circa €1000,-. De prijsuitreiking is zondag 11 oktober om 17.00 uur in het Vogelinformatiecentrum (de winnaar moet dan wel aanwezig zijn anders gaat de prijs naar de runner-up). Spelregels voor de soort van het weekend vindt u onderaan dit bericht.

SWAROVSKI-DAGEN

Tijdens het Dutch Birding Vogelweekend worden traditioneel de Swarovski-dagen georganiseerd. Deze worden gehouden in het Vogelinformatiecentrum Texel in De Cocksdorp. Medewerkers van Swarovski Optik zullen hier de gehele zaterdag en zondag aanwezig zijn voor service en demonstratie. Wilt u uw verrekijker laten schoonmaken, dan kan dat zoals altijd gratis. Ook voor kleine service kunt u hier terecht. Overigens kunt u voor het schoonmaken van uw verrekijker of telescoop altijd terecht in het Vogelinformatiecentrum. Ook heeft het Vogelinformatiecentrum speciale Swarovski-inruilacties. Ben je nieuwsgierig, kom gerust even kijken bij de nieuwe kijkers en telescopen, de koffie staat klaar.

ANDERE KIJKERS

Natuurlijk kunt u dit weekend (en alle andere dagen) altijd terecht voor verrekijkers of telescopen van andere merken. Nergens komt kunt u zoveel verschillende kijkers in de vrije natuur uittesten als bij het Vogelinformatiecentrum. Zij hebben kijkers van de merken Zeiss, Leica, Opticron, Swarovski, Vogelbescherming Nederland, Meopta, GPO en Bynolyt.

Excursies

Ook dit jaar zijn er weer verschillende vogelexcursies tijdens het najaarsweekend die uitgevoerd worden door het Vogelinformatiecentrum. Het overzicht hiervan is te vinden op de website. Er zijn op elke dag busexcursies en wandelexcursies.
Ook is er in de aanloop van het najaarsweekend een pelagische tocht die vertrekt vanuit Den Helder. Deze wordt georganiseerd door Delta Safari.; zie voor opgave deze link.

Groene Fitis Phylloscopus nitidus, Krimbos, Texel, 10 juni 2020 (Tim Schipper)

AANMELDING BIRD ALERTS TEXEL

U kunt zich aanmelden voor de Dutch Bird Bird Alerts Texel whatsapp-groep. Op deze manier bent u tijdens het Dutch Birding Najaarsweekend direct op de hoogte van het laatste nieuws over Texelse zeldzaamheden.

Aanmelden voor de whatsapp-groep Dutch Bird Alerts Texel doet u zelf op de nog te publiceren link. Deze whatsapp-groep is speciaal voor dit Dutch Birding Najaarsweekend opgericht. De link wordt pas donderdag voor het weekend actief.

DB Bird Alerts Texel is alleen voor het melden van zeldzamere soorten (de soorten in rood op waarneming.nl of Dutch Bird Alerts). Dus: wel Bladkoninkjes, geen Grote Gele Kwikstaarten. Speciaal voor dit weekend worden (voor Texelaars normalere) semi-zeldzaamheden als Bokje, Sneeuwgors, Strandleeuwerik, Ruigpootbuizerd en dergelijke ook in de Bird Alerts Texel geduld, mits ter plaatse.

Meld een zeldzame soort door uw locatie (en de naam van de soort en evt relevante details) te delen door middel van het paperclipje in whatsapp (‘locatie delen’). Bird Alerts Texel is niet bedoeld voor chit chat, geef dus alleen waarnemingen van leuke vogelsoorten door. Duimpjes, bedankjes, en andere uitingen van persoonlijke aard niet in de groep delen graag.

LET OP: Vrijdag 16 oktober wordt de Dutch Bird Alerts Texel whatsapp-groep verwijderd.

VOLLEDIG PROGRAMMA

Zoals benoemd in de inleiding komt het volledige programma van het DB-najaarsweekend dit jaar helaas te vervallen i.v.m. Covid-19.

De enige stip op de horizon is de prijsuitreiking van de kijker. Zorg dus dat je de beste soort van het weekend vindt en zet deze in je agenda!

17.00 uur: Prijsuitreiking (Swarovski CL 8×30) van de soort van het weekend in het Vogelinformatiecentrum LET OP: Winnaar wordt geacht aanwezig te zijn; indien dit niet het geval is, dan gaat de prijs naar de volgende in de ranking.

Spelregels soort van het weekend:

 • De soort van het weekend mag gevonden worden vanaf vrijdag 09 oktober 07:00 t/m zondag 11 oktober 17:00.
 • Werkgebied is geheel Texel en alles wat zichtbaar is vanaf het eiland (waarnemingen van boten tellen niet mee voor de prijsuitreiking)
 • Iedereen met ook maar enige affiniteit met vogels of vogels kijken is welkom om deel te nemen, van een gehele weekend tot maar een vrij uurtje.
 • • De winnaar van de meest zeldzame soort dient in eigen persoon aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op zondag om 17:00 uur. Op deze manier is hij of zij daarna nog in staat om de laatste boot naar Den Helder te halen.
 • Er is door TOH een lijst samengesteld waarop aan alle maar enigszins te verwachten soorten een puntenaantal is toegekend. Deze lijst is leidend voor het bepalen van de winnaar.
 • Het kan voorkomen dat soorten die punten opleveren tevens zeldzame broed- of standvogels zijn voor Texel. In dat geval komen alleen ontdekkingen van de soort (ruim) buiten de reeds bekende gebieden in aanmerking voor punten.
 • De persoon die de soort met het hoogste puntenaantal vindt, is sowieso de winnaar. Dat wil zeggen, het vinden van slechts 1 soort van 10 punten gaat voor het vinden van 2 soorten van 8 punten.
 • Bij gelijkspel geldt de regel: de persoon die de meeste punten weet te scoren met de minste soorten wint. Dat wil zeggen, degene die een soort van 6 en een soort van 4 punten vindt, wint van de persoon die een soort van 6 en twee soorten van 2 punten vindt.
 • Mocht je een groep vinden van een soort die punten waard is (bijvoorbeeld een groep grote kruisbekken), dan levert dat maar één keer een score op. Twee (met zekerheid) verschillende groepen grote kruisbekken levert uiteraard wel twee keer punten op.
 • Mocht er op basis van punten geen winnaar te bepalen zijn, dan bepaalt een jury, bestaande uit een bestuurslid van Dutch Birding en Marc Plomp de winnaar op basis van het daadwerkelijk aantal gevallen van de gevonden soorten op Texel. Degene die de soort vindt waarvan er op Texel het minst zijn vastgesteld, wint. Wanneer er dan nóg geen winnaar te bepalen is, wordt er geloot.
 • Er worden alleen vogels in de competitie meegenomen die in Nederland een soortstatus genieten volgens de laatste “lijst van Nederlandse vogelsoorten“. Mocht er een nieuwe soort voor de Nederlandse lijst worden gevonden, dan levert dat automatisch 11 punten op. Voor de andere soorten geldt een 0-10-schaal, waarbij een nieuwe soort voor Texel automatisch wordt beloond met de volle 10 punten.
 • Eenmanswaarnemingen dienen vergezeld te gaan van herkenbare foto’s of dienen te zijn geverifieerd door derden om voor de prijzen in aanmerking te komen.
 • De winnende waarneming moet via de bestaande systemen (Texel Bird Alert, Dutch Bird Alert, of waarneming.nl worden doorgegeven, en de vogel moet in principe twitchbaar zijn. De jury kan altijd beslissen om de twitchbaarheid van de vogel als eis te laten vervallen (bv bij een nieuwe soort voor Nederland, die na 5 minuten weer wegvliegt)
 • Indien er twijfel is over de identificatie, status of verworven bewijslast van een mogelijk winnende soort, dan kan de jury het advies van een/meerdere externe experts inroepen. Wanneer wordt geoordeeld dat er te weinig kans bestaat op aanvaarding op basis van de waargenomen/vastgelegde kenmerken van de vogel, dan dingt deze niet (meer) mee naar de prijzen.
 • Herontdekkingen dingen niet mee naar de prijzen.
 • De beschikbaar gestelde prijzen zijn prijzen die moeilijk deelbaar zijn. In geval van deelname door een team bepaalt het team zelf welk lid uiteindelijk de prijs ontvangt. Prijzen kunnen niet worden (in)geruild.
 • Mochten zich situaties voordoen waarbij bovenstaande regels niet toereikend zijn, dan beslist de jury. Over beslissingen kan niet meer worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

Vogelaars van voor het Corona tijdperk.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl