Eerste ring grote stern in 2020 afgelezen bij Wagejot

Ze zijn er weer! In de afgelopen week werden de eerste Texelse waarnemingen 2020 van de grote stern gedaan. Op Wagejot, de plaats waar vorig jaar circa 6800 broedparen zaten, zijn er inmiddels tientallen waargenomen. Dat zullen er de komende weken meer en meer worden, zo is de verwachting. Spannend is waar de grote sterns dit jaar gaan broeden. In 2018 zaten ze op Wagejot en Utopia, in 2019 op Wagejot en de Steenplaat (tussen Texel en Vlieland). Waar kiezen ze voor in 2020 en met hoeveel komen ze dit jaar?

Onze gids Bob Loos las gister de eerste kleurring af op het wad nabij Wagejot. Het betrof een volwassen vogel die in mei 2018 als adulte broedvogel op Griend is geringd. In 2019 was O-15V tijdens de broedtijd op Wagejot, eind juni ook op de Steenplaat.

Grote sterns op Texel

 

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl