Goal 2017

In 2017 was het goede doel een betere bescherming van de Strandbroedvogels op Texel. Op Texel zijn er drietal kleine delen stranden afgezet voor broedvogels. Dit is op De Hors, nabij de vuurtoren en een deel van De Volharding. Met het ingezamelde geld promoten we dat er betere bebording komt bij deze gebieden. Dat doen we samen met de vogelwerkgroep, beheerders en het Vogelinformatiecentrum.

natuurjournaal 2013 deel 06

Aan de oostkant van Texel liggen een aantal kunstmatige schelpenstranden voor kustbroedvogels zoals Bontbekplevier, Dwergsterns, Grote Sterns, Visdieven, Kluten en veel meer. Met behulp van de aannemer Combinatie Tessel (de aannemer die verantwoordelijk is voor de Dijkverzwaring) hebben we nieuwe schelpen op eilanden in het Wagejot kunnen aanleggen.

Een deel van het ingezamelde geld is via de Stichting Texel Vogeleiland besteed aan een bijdrage aan een nieuw vogelkijkpunt in Nieuw Buitenheim. Tijdens de inrichting van dit nieuwe natuurgebied is veel rekening met kustbroedvogels gehouden. Om deze soorten ook mooi te zien is er een kijkscherm en een vogelkijkhut geplaatst.

Op de TESO boot draait een fimpje over de strandbroeders. Dit filmpje is beschikbaar gesteld door Vogelbescherming en met dank aan het Nationaal Park Duinen van Texel en de Teso kunnen we dit aan het grote publiek laten zien om iedereen bewust te maken hoe kwetsbaar onze broedvogels van de stranden zijn.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl