Grote Sterns gezenderd in Utopia

Afgelopen maand zijn er in de Grote Stern Kolonie in Utopia 5 Grote Sterns gevangen en voorzien van een zogenaamde GPS logger.
Deze zender geeft veel informatie over de vogel door waardoor we meer en meer aan de weet komen over de levenswijze. Dit is belangrijk want eigenlijk weten we te weinig van om goede beschermingsmaatregelen te nemen. Zo weten we nog niet waar ze precies vissen en waar ze gedurende de gehele dag verblijven.

Hoe het zenderen gaat en waarom ziet u in dit korte filmpje.
Veel kijkplezier.