Help de Huiszwaluw

De Huiszwaluw is het nieuwe goede doel van het Wadden Vogelfestival 2018 en voor de Texel Big Day 2018. Huiszwaluwen broeden gelukkig nog op diverse plekken op Texel, overal tref je ze nog. Nog, want de Huiszwlauw heeft het niet gemakkelijk. Het is één van de bekendere zwaluwsoorten die we op Texel tegenkomen. Ze maken kenmerkende gemetselde nesten onder de dakoverstek of onder de dakgoot. Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben de Huiszwaluw uitgekozen als vogelsoort van 2018. Deze aandacht wordt niet voor niets gevraagd.

Huiszwaluw003 Large

De Huiszwaluw gaat gestaag achteruit. Op steeds minder plekken komt deze prachtige zwart witte soort tot broeden. Ook zijn er nog steeds veel mensen die de nesten van de muur afstoten omdat de zwaluwen hun straat of ramen bevuilen. Door in 2018 extra aandacht voor de Huiszwaluw te vragen hopen we meer inzicht in de werkelijke broedstand te krijgen, maar we hopen ook dat er betere voorlichting tot stand komt en er zijn voldoende maatregelen te bedenken om de Huiszwaluwen te helpen.

Met het Wadden Vogelfestival willen we geld inzamelen voor de Huiszwaluw op Texel. Met de excursies wordt geld ingezameld en met de Big Day wordt dat gedaan. Ons doel is een aantal concrete maatregelen te nemen zodat er meer broedgelegenheid komt en dat er een aantal plekken komen waar de Huiszwaluwen modder kunnen halen om hun nesten te kunnen metselen. Vooral in droge tijden is dit erg belangrijk.

Doneer hier

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl