Jury en spelregels

De jury van de Texel Big Day bestaat uit drie ervaren vogelaars. Zij zullen streng maar rechtvaardig erop toezien dat de Texel Big Day geheel conform de opgestelde (veiligheids)regels verloopt.

De Jury bestaat uit de volgende leden:

Arjan van Egmond (foto links)
Vogelaar en oud voorzitter van Dutch Birding

Arend Wassink (foto midden)
vogelaar, mede-oprichter van de Dutch Birding Association, oud lid van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna en vader van de Texelse checklist.

Marc Plomp (foto rechts)
Vogelaar en eigenaar van het Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal.

De spelregels van de Texel Big Day:

 • Je bent vrij je eigen team samen te stellen, minimaal 3 en maximaal 4 personen.
 • Teams zamelen zelf geld in voor het goede doel, het streefbedrag voor het inschrijven per team is minimaal € 200,- voor het gezamenlijke goede doel. Je kunt je laten sponsoren of het zelf betalen. We hopen dat de teams streven naar een zo hoog mogelijk sponsorbedrag. Lukt het je niet om het streefbedrag bij elkaar te krijgen? Neem contact met ons op en we proberen je hierin te ondersteunen.
 • Start: om 24:00u bij het Eierlandsche huis of later op een zelf gekozen plek in De Cocksdorp. Finish: 24 uur later bij het Eierlandsche huis in De Cocksdorp. Slaap je buiten de Cocksdorp en kan het niet anders dan buiten de Cocksdorp starten? Houdt je dan aan de fietsberekening*.
 • De 24 uur van de Texel Big Day mag je jezelf niet verplaatsen per gemotoriseerd vervoer, m.u.v. de rit naar je fiets in de Cocksdorp.**
 • Zodra je team het veld betreedt meld je dit in de Texel Big Day App: noem je teamnaam en voeg je locatie toe en eventueel een team foto/selfie.
 • Als je gefinisht bent in het Eierlandsche huis: meldt dit ook in de appgroep.
 • Alle soorten per team moeten worden ingevoerd op Observado (via de app), de teams zijn dan te volgen via de Texel Big Day pagina van Waarneming.nl. Let op dat soorten voor zaterdag 23:59:59u zijn ingevoerd. Met deze lijst bepaalt de jury de winnaar meeste soorten. Overdag is de voortgang van elke team hier te volgen. Om 18:00u gaat deze pagina echter op zwart.
 • Alle teams zijn vrij om hun route te bepalen.
 • Soorten mogen geteld worden wanneer minimaal het aantal teamleden -1 deze soort heeft waargenomen.
 • Vervoer: fiets, e-bike of lopend. Uiteraard mogen de fietsen niet verplaatst worden per auto.
 • Teamleden blijven gedurende de dag bij elkaar op roepafstand.
 • Horen en herkennen = tellen.
 • Bij een gelijke stand telt het aantal unieke soorten (niet gezien door een ander team) zwaarder.
 • We werken met de Nederlandse soortenlijst zoals bekend bij de CSNA. (De diverse kwikstaarten tellen dus bijvoorbeeld mee als een aparte soort).
 • Ondersoorten tellen niet mee als extra soort.
 • Exoten/escapes tellen niet mee (bv fazant, nijlgans, mandarijneend).
 • Gedraag je verantwoordelijk in het veld en verstoor vogels niet, hou je aan de gedragscode van Vogelbescherming. De jury kan ervoor kiezen bepaalde kwetsbare soorten uit te sluiten, die mogen niet worden geteld, dit wordt vooraf gecommuniceerd.
 • Vogelsoorten die alleen gezien kunnen zijn in een gebied dat je niet mag betreden tellen niet mee.
 • Er kan door de organisatie voor gekozen worden om bepaalde gebieden uit te sluiten om verstoring van de natuur daar te voorkomen. Dit wordt vooraf bekend gemaakt.
 • Het tapen/afspelen van geluid om vogels te lokken of een reactie in de vorm van geluid uit te lokken, is nooit toegestaan. Niet tijdens deze Big Day en ook niet op alle andere dagen van het jaar. Zie hiervoor ook de gedragscode.
 • Betreed geen privéterrein zonder toestemming van de eigenaar.
 • Je dingt alleen mee naar de prijzen als je je vooraf hebt aangemeld en er minimaal een teamlid, maar het liefst iedereen aanwezig is bij de prijsuitreiking.
 • Voorzie zeldzaamheden/indien soorten zo mogelijk van een foto of geluidsopname. Indien niet mogelijk, dan van een goede beschrijving.
 • Geef zeldzaamheden altijd door, m.u.v. (mogelijke) verstoringsgevoelige broedgevallen; bij twijfel: overleg met de organisatie.
 • Andere teams mogen getwitchte zeldzaamheden ook meetellen, we willen tenslotte met z’n allen zo veel mogelijk vogelsoorten zien.
 • Als een team een soort stilhoud (die gemeld had moeten worden, en daardoor niet is gezien door andere vogelaars) dan telt deze alsnog niet mee voor dit team.
 • Vooraf aangestelde aanwijzers en gebruik van Dutch Bird Alerts is toegestaan en moedigen we aan (mits deze info gedeeld wordt met de andere teams).
 • De Texel Big Day speelt zich geheel af op de openbare weg en op openbare paden. Iedere deelnemer houdt zich ook aan de Nederlandse verkeersregels.
 • Boetes naar aanleiding van overtredingen (op de weg of vanwege betreden van verboden terreinen), leiden automatisch tot diskwalificatie van het gehele team.
 • De teamleden volgen de verplichtingen van de organisatie op (onder andere het dragen van de veiligheidsvestjes en het meewerken aan publieksacties).
 • De jury beslist uiteindelijk over de winnende teams.

Starten

*We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk teams om 00:00u starten bij het Eierlandsche Huis. Maar we begrijpen ook dat dit niet voor iedereen de strategie is, een paar uurtjes slaap kan ook een goede zet zijn.

De fietsen ontvangt iedereen bij het Eierlandsche Huis. We gaan er vanuit dat als je buiten de Cocksdorp slaapt, je je fiets bij het Eierlandsche Huis laat staan en je met de auto naar je fiets terugkeert om vanuit de Cocksdorp te starten. Je moet immers ook weer thuiskomen nadat je gefinisht bent en de fiets weer hebt ingeleverd.

Wanneer je bijvoorbeeld geen auto hebt of een andere reden hebt om op een andere plek te starten, dan kan dit mits rekening houdend met de ‘fietsberekening’. De fietsberekening houdt in dat, wanneer je ergens anders start dan de Cocksdorp, je starttijd pas later ingaat. Start je bijvoorbeeld vanuit Den Burg, dan mag je pas starten ná de tijd die het je normaal zou kosten om vanuit de Cocksdorp naar Den Burg of elders te fietsen. Je mag dan bijvoorbeeld pas om 01:00u starten. Verder moet je op vrijdagavond met de fiets van de Cocksdorp naar je slaapplek zijn gereden.

Zo houden we de wedstrijd eerlijk.

Dus: Wil je op een andere plek starten? Neem contact met ons op om de vertrektijd af te stemmen. Dit kan ook nog vrijdagavond. Ben je voornemens om pas na 02:00u te starten: dan is dat sowieso geen probleem mits te vrijdagavond wel met de fiets naar je slaapplek bent gefietst.

**Het is niet toegestaan om je fiets uit strategisch oogpunt neer te zetten, bijvoorbeeld bij de Horsmeertjes te parkeren, en daar met de auto heen te rijden om te starten. Wanneer er tijdens de Texel Big Day een soort gemeld wordt waar je heen moet, doe dit bij voorkeur op de fiets als deze op Texel zit. Als het echt niet anders kan, parkeer je fiets, twitch, keer terug naar je fiets en vervolg je Big Day. Vanzelfsprekend tellen de soorten die je ziet tijdens de twitch dan niet mee.

persfoto 009

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl