De Kanoet is een echte strandloper van de wadden. Door de oranje onderzijde is de Kanoet in het late voorjaar en zomer goed te herkennen. In de winter is de vogel geheel grijs gekleurd en is dan onder andere te verwarren met de Bonte Strandloper, die in de winter samen met de Kanoet grote groepen vormt.

De Kanoet is net even groter dan de Bonte Strandloper. Daarnaast heeft de Kanoet een dikkere en rechtere snavel.
In het voor- en najaar wordt Nederland aangedaan als rustplaats tijdens de trek, of in de winter als overwinteringsgebied. Met name in de Waddenzee kunnen ‘s winters grote groepen Kanoeten aangetroffen worden, zoekend naar prooien zoals kleine schelpdieren en kreeftjes.
Om de Kanoet goed te zien kunt u het beste tijdens hoogwater op pad. Dan kunt u op binnendijkse plasjes met slikplaten grotere groepen aantreffen. Tijdens laagwater zoeken ze verder op het droogvallende wad naar voedsel.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl