Door de extreem lange blauwgrijze poten en het geheel zwart met witte verenkleed is de Kluut een opvallende vogel. De Kluut is de enige Europese vogel met een duidelijk omhoog gebogen snavel. Met behulp van deze snavel vangt de Kluut op een bijzondere manier zijn voedsel. Het voedsel, zoals insecten en kleine kreeftjes wordt in ondiep water gevangen, waarbij de Kluut met maaibewegingen de snavel door de modder beweegt. De Kluut broedt vrijwel overal in het Waddengebied, vooral in de nabijheid van ondiepe brakke plasjes binnendijks. Na het uitkomen van de eieren verlaten de jongen het nest meteen en gaan al zelfstandig op zoek naar voedsel.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl