Meer Waarneming.nl

Zoals de naam van dit team al verraadt, vertegenwoordigen wij het prachtige invoerportaal Waarneming.nl. Het team Meer Waarneming.nl bestaat uit Peter, Frank en Robert van der Meer. Alle drie zijn we vogeladmins van deze site en dus is het slechts een kwestie van tijd totdat de site een familiebedrijf wordt… ­čśë
Het team bestaat in deze samenstelling al een kleine 15 jaar en is dus een goed op elkaar ingespeeld team. Alle drie zijn behoorlijk goed bekend op Texel en weten de soorten en de gebieden dus wel te vinden. Om de andere teams ook nog een kans op de overwinning te geven, zal team Meer Waarneming.nl zich beperken tot de noordelijke helft van het eiland. Ons doel: minimaal 100 soorten in 24 uur!
 

Peter van der Meer
Werkzaam in de medische informatica (ZZP’er) en levensgenieter
Peter van der Meer Meer Waarneming.nl
Ik ben ruim een halve eeuw geleden geboren in Woerden en als het enigszins kan, buiten te vinden om naar vogels te kijken en/of te fotograferen. Mijn favoriete Waddeneiland: Texel! Bestaan er meer dan… ­čśë

Frank van der Meer
werkzaam in Utrecht voor bol.com
Robert l en Frank r van der Meer Meer Waarneming.nl
Is de aanstichter van het hele spul, 27 jaar.  Sprinkhaan- en vlinderfanaat en bij de vogels gebrand op het ontdekken van zeldzaamheden. Hoe mooi zou het dan zijn als we op 12 mei zelf mijn 400e soort zouden vinden?

Robert van der Meer
student Bos- en Natuurbeheer in Wageningen

Met 23 jaar de jongste van het stel. Geboren in Woerden en een groot liefhebber van Texel. Maar ook andere delen van het land zijn niet veilig voor het trio Van der Meer, vooral als er rete-zeldzame dwaalgasten in het spel betrokken zijn. Robert maakt af en toe een ritje naar een ander Waddeneiland, waardoor de vele tekortkomingen t.o.v. Texel maar weer eens duidelijk worden.

doneerknop

waarneming

 

Meer Waarneming.nl

As the name suggests of our team suggets, we represent the excellent web-portal Waarneming.nl. Team Meer Waarneming.nl consists of Peter, Frank and Robert van der Meer. All three of us are admins for the site and so it is only a matter of time until the site becomes a family business … ­čśë
We have been birding together for almost 15 years and is therefore a well-balanced team. All three team members know Texel well and therefore know how to find many species in the different areas. In order to give the other teams a chance to win, team Meer Waarneming.nl will confine itself to the northern half of the island. Our goal: at least 100 species in 24 hours!

Peter van der Meer
Employed in medical informatics (self-emloyed) and enjoying life.
Peter van der Meer Meer Waarneming.nl
Born more than half a century ago in Woerden and out watching and photographing birds whenever possible. My favorite Wadden island: Texel! Are there more than one?… ­čśë

Frank van der Meer
working in Utrecht for bol.com.

Founder of the whole thing, 27 years old and  Grasshopper and butterfly fanatic and with birds, obssessed with discovering rarities. How great would it be to find my 400th species on 12 May!
Robert l en Frank r van der Meer Meer Waarneming.nl

Robert van der Meer
student forest and nature management in Wageningen

At 23 years old the youngest of the bunch. Born in Woerden and a great fan of Texel. However, other parts of the country are not safe from the Van der Meer trio, especially when there are rarities involved. Robert occasionally gets attracted to the other Wadden Islands but the lure of Texel quickly takes over again.

donate now

 

observation

 

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl