Natuurgebied Dijkmanshuizen uitgebreid

Natuurgebied Dijkmanshuizen is afgelopen najaar en winter uitgebreid met de nieuwe inrichting van Nieuw Buitenheim. Hier werd circa 30 ha ingericht als ondiep water met schelpeneilanden en schraal grasland. Ook is het gebied te betreden via een mooie route met een kijkscherm en een vogelkijkhut. De Vogelboulevard is nu nog mooier geworden.
Veel kijkplezier.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl