Natuurgebied Hanenplas klaar met inrichting

De Hanenplas, net ten zuiden van vakantiepark de Krim, in het Nationaal Park, ik geheel ingricht als natuurgebied. In opdracht van de provincie Noord Holland is er een fietspad aangelegd en zijn de hooilanden vergraven tot natte duinvalleien. Ook zijn er een aantal bosjes verwijderd waardoor meer broedvogels zich in het gebied thuis zullen voelen. Veel kijkplezier.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl