Natuurmonumenten pimpt Vogelboulevard

In 2017 is in opdracht van Natuurmonumenten een aantal grote werkzaamheden aan de Vogelboulevard op Texel gestart. De Vogelboulevard bestaat uit een aantal natuurgebieden tussen de Teso haven en de vuurtoren aan de oostkant van het eiland. Met de fiets en auto kan je al deze gebieden prachtig bekijken. In 2017 is dus opdracht gegeven een aantal gebied uit te breiden of te verbeteren.

Oude Sluishoek. In de winter van 2016-2017 is gestart met de aanleg van Oude Sluishoek. Dit was een grasland gebied net ten noorden van het Ottersaat. Hier zijn een aantal ondiepe plassen gegraven en in die plassen zijn een aantal schelpeneilanden aangelegd. Direct na de aanleg in het voorjaar van 2017 werden de schelpeneilanden al intensief gebruikt. Zo werd er direct succesvol gebroed door Dwergsterns, Kleine Plevier, Kluut, Bontbekplevier en Visdief (meer dan 100 broedpaar).


In het najaar van 2017 is in opdracht van natuurmonumenten gestart met de aanleg van Nieuw Buitenheim. Nieuw Buitenheim is het gebied rond om de gelijknamige boerderij en grenst aan het gebied Dijkmanshuizen. Ook in dit gebied worden een aantal ondiepe plassen met schelpeneilanden gemaakt. Er komt een korte wandelroute welke langs een vogelkijkscherm voert en eindigt bij een verhoogd aangelegde vogelkijkhut. Hierdoor kan men het gehele gebied goed overzien. De aanleg van Nieuw Buitenheim is klaar voor het broedseizoen van 2018.

In de Winter 2016-2017 is ook gestart met de inrichting van de Bemes. De Bemes is een graslandgebied in polder het Noorden net ten noorden van De Bol. Het sluit na de inrichting helemaal aan bij Drijvers vogelweide De Bol. Het gebied wordt meer geschikt gemaakt voor Weidevogels door meer slootjes met plasdras bermen. Ook zal er nabij de molen, die inmiddels eigendom is van Natuurmonumenten,  een vogelkijkpunt komen. De planning is dat ook de Bemes voor het broedseizoen 2018 klaar zal zijn.

Afgelopen maanden is eveneens gestart met de inrichting van circa 30 hectare De Bol. Dit grasland deel werd nog agrarisch gebruikt en wordt nu geoptimaliseerd voor weidevogels en de zilt-zoete vegetatie, met veel orchideën, waarom de Bol zo bekend staat . Verder wordt er op het nieuw in te richten deel van de Bol ook een vogelkijkpunt ingericht en ook vanaf de Zwinweg zal de Bol beter te overzien zijn. Daar worden een aantal nattere plekken gemaakt die veel vogels zullen aantrekken.


Naast deze nieuwe gebieden moet Natuurmonumenten ook jaarlijks investeren in het vernieuwen van schelpeneilanden. Deze schelpen hebben helaas niet het eeuwige leven. Na een aantal jaren gebruik zijn veel schelpen verbrokkeld en vergaan waardoor het noodzakelijk is de eilanden af te graven en opnieuw van een laag schelpen te voorzien. Dit is in januari 2017 op Utopia gebeurd.

Op deze manier houdt Natuurmonumenten de Vogelboulevard zowel voor de Vogels als voor ons mensen erg mooi. Texel is en blijft op deze manier een waar vogeleiland.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl