Natuurnieuws Texel, inrichting Bemes binnenkort van start

Medio september zal in opdracht van Natuurmonumenten begonnen worden met de inrichting van het gebied de Bemes. Dit gebied grenst aan Drijvers vogelweid De Bol en ligt er net ten noorden van. Door de inrichting van de Bemes zal er meer nat en bloemrijk grasland ontstaan wat aantrekkelijk is voor weidevogels. Ook komen er nattere plekken die dienst kunnen doen als hoogwatervluchtplaats voor de vele steltlopers.

Veel kijkplezier.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl