Natuurnieuws Texel, vogelakkers nu ook op Texel

Sinds eind april is Texel ook een zogenaamde Vogelakker rijker. Vogelakkers zijn bedacht door de werkgroep Grauwe Kiekendief en in samenwerking met Vogelbescherming Nederland worden op verschillende plekken in Nederland proeven gedaan met deze Vogelakkers. Dit om aan te tonen hoe goed dit is voor enerzijds de bodemstructuur en anderzijds de biodiversiteit. Natuurmonumenten werkt de komende jaren mee aan deze proef door 22 ha in Waal en Burg in te zaaien met Luzerne en een wildmengsel. Dit om veel vogels aan te trekken.

Veel kijkplezier.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl