Nieuwe schelpen voor het Wagejot

Dankzij de sponsor Combinatie Tessel is het natuurgebied Wagejot weer een aantal schelpeneilanden rijker.
De aannemer die verantwoordelijk is voor de Dijkverzwaring heeft in 2017 de Texel Big Day gesponsord en had werk in natura toegezegd. Afgelopen weken is dat werk uitgevoerd in het Wagejot bij Natuurmonumenten. Hier kunnen komend broedseizoen weer een aantal extra kustbroedvogels zoals Kluut, Bontbekplevier en Visdief broeden.

Veel kijkplezier.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner met Waarneming.nl