Nieuwe Schelpenstranden langs de oostkant van Texel

rust voor vogels 001 groot

Ondanks dat we in het recente verleden al een aantal schelpeneilandjes hebben kunnen realiseren, blijft het nodig om steeds weer andere schelpeneilanden te vernieuwen of uit te breiden. Natuurmonumenten beheert alle schelpenstranden met veel inzet en iedereen kan ervan genieten en voor de vogels zijn het veilige plekken om te broeden. Juist om deze twee laatse punten wil de stichting ook in de toekomst blijven investeren in het verbeteren en vernieuwen van schelpeneilanden.

Door de steigende zeespiegelrijzing en het dalen van de bodem door onder andere gaswinning, zullen buitendijkse gebieden steeds vaker overstromen en zullen de broedgebieden daar kleiner worden. Daarom is het aanbieden van binnendijkse broedgelegenheid voor deze strandbroeders erg belangrijk. Door de schelpeneilanden zo in te richten dat vogels er goed kunnen broeden en de mensen er zonder verstoring van kunnen genieten, blijft Texel als vogeleiland in trek bij mensen die voor de natuur en vogels ons eiland bezoeken.

Jaarlijks kosten de schelpeneilanden veel onderhoud en om de vier tot vijf jaar moeten ze compleet vervangen worden. Dit vraagt hoge investeringen. De Stichting Texel Vogeleiland helpt daarbij mee. Doneer ook voor een aantal vierkante meter schelpenstrand.

Doneer hier

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl