Ons goede doel 2019

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben voor 2019 de Wulp als vogelsoort van het jaar uitgeroepen. Op Texel is de Wulp nog steeds een broedvogels in het Nationaal Park (en heel zelden daarbuiten). Als wintervogel is het een algemene vogel waarbij Texel best een belangrijke rol als hoogwatervluchtplaats heeft.  Als Wadden Vogelfestival sluiten we graag aan bij dfe keuze soort van het jaar 2019. Wij willen graag de Duinvogels waaronder de Wulp (maar ook de tapuit, Roodborsttapuit, Blauwe Kiekendief, Velduil en Nachtzwaluw) betere kansen geven. Daarom zetten we ons in om geheel 2019 geld in te zamelen om deze soorten te helpen.

AGAMI Wulp Ralph Martin 113476 Small

Het aantal broedparen van de Wulp is landelijk, en ook op Texel, enorm teruggelopen. Het is wellicht een van de meest schaarse weidevogels geworden. Niet alleen als weidevogel, ook als broedvogel van de duinen is het een steeds schaarsere broedvogel geworden.

In de loop van dit jaar zullen we in overleg met de beheerder van de duinen (Staatsbosbeheer) overleggen hoe we geld nuttig kunnen inzetten om duinvogels, zoals de Wulp, op Texel te behouden.

wulp20090214 mp 001

natuurjournaal deel 1 2011 07

nieuwjaarswens 13 14

 

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl