Partners

The Wadden Islands Bird Festival is organised by the Bird Information Centre Texel and the National Park Dunes of Texel in collaboration with the following partners.

Do you also want to be a partner? Contact us for more information. We are looking for sponsors for the teams and the organisation. There are various ways to sponsor, not only financially but from machinery to help with our projects to providing lunch for the teams on the day.

Het Wadden Vogelfestival wordt georganiseerd door het Vogelinformatiecentrum en het Nationaal Park Duinen van Texel in samenwerking met de hieronder genoemde partners.

Wilt u ook partner worden? Neem dan contact met ons op. We zijn nog op zoek naar sponsors voor de teams en de organisatie. Sponsoren kan behalve in geld ook in de vorm van bijvoorbeeld graafmachines of een lunch voor de teams.

Agami Photo Agency         Fogol     Natuurmonumenten     Roots en Vogelmagazine
Leica     Staatsbosbeheer     Artifex Media     Zeiss
Meopta    Bynolyt     Swarovski Optik     Blue Robin, grafische vormgeving

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl