Rosse grutto

De Rosse Grutto lijkt sterk op de gewone Grutto, maar is te onderscheiden door de iets kortere poten en vooral door de smalle zwarte bandering op de staart. Daarnaast is de Rosse Grutto in het zomerkleed ook veel feller gekleurd dan de gewone Grutto en is de snavel iets korter en vaak iets opgewipter.

De Rosse Grutto is geen broedvogel maar een echte doortrekker die in het waddengebied in grote aantallen voorkomt. Vooral in het voorjaar en najaar kunnen we op de hoogwatervluchtplaatsen grote aantallen aantreffen.
De mooiste tijd is mei wanneer grote aantallen op doortocht naar het noorden zijn. De vogels zijn dan vaak al mooi in het broedkleed.
Door de grote aantallen worden ook vaak roofvogels aangetrokken, hierdoor maken de vogels in vlucht mooie grote wolken die sierlijke vormen kunnen aannemen om de roofvogels te misleiden.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl