De Rotgans is een kleine, grotendeels zwarte gans waar van de witte vlek in de hals het meest opvallende kenmerk is.
De Rotgans broedt in kolonies in het noorden van Rusland en komt weer snel na de zomer terug in Nederland. De vogel trekt pas laat in het voorjaar terug naar het noorden en is daardoor tot eind mei in het waddengebied aan te treffen.

In het gehele waddengebied is de Rotgans is een talrijke wintergast die we vooral op de weilanden van Wieringen en de eilanden aantreffen.
Naast de gewone Rotgans treffen we soms ook de Witbuikrotgans aan. Deze komt van Groenland en heeft zoals zijn naam al zegt een echte witte buik.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl