Door het heldere zwart-witte verenkleed en de grote oranje snavel is de Scholekster een goed herkenbare vogel. Het is een echte wadvogel die overal in het waddengebied aan te treffen is, zowel binnen- als buitendijks.

De roep van de Scholekster is een schel en hard geluid dat de vogel vooral in de vlucht laat horen. In het voorjaar vormen de mannetjes kleine baltsgroepjes waarbij de vogels al roepend en voorovergebogen om elkaar heen lopen. Het nest bestaat uit een eenvoudig kuiltje waarin het vrouwtje ongeveer 4 eieren legt. De jongen van een scholekster worden de eerste tijd nog gevoerd door de oudervogels. Daarom is het mogelijk dat in sommige steden de scholekster soms een nest tussen de kiezels op een plat dak heeft.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl