Spelregels Big Day Texel

Wat gaan we doen:

Waar:Texel

Start: Vrijdagnacht 6 mei 00:00 uur, de finish 24 uur later, in de nacht van zaterdag op zondag

Startpunt:Eierlandsche huis, De Cocksdorp

Vervoer:Fiets of E-bike (of lopend)

Wie:Iedereen die zich wil inzetten voor het beschermen van vogels. Om serieus mee te kunnen doen is enige kennis van de Nederlandse vogels vereist.

Teams:Minimaal 3 en maximaal 4 deelnemers per team. Aanmelden zonder team kan ook, de organisatie brengt je in contact met andere teamzoekende deelnemers.

Voorwaarden: Het streefbedrag wat je als sponsorgeld moet meenemen is minimaal EUR 200,- per team voor het goede doel, dit kun je zelf betalen of je laten sponsoren.

Prijsuitreiking:Zondag 7 mei halverwege de dag (wordt nog bekend gemaakt)

Categorieën: Je kunt in 2 categorieën winnaar zijn: het team dat het meeste geld op heeft gehaald voor het goede doel én het team met de meeste vogelsoorten heeft gezien.

De spelregels:

Je bent vrij je eigen team samen te stellen, minimaal 3 en maximaal 4 personen.

Teams zamelen zelf geld in voor het goede doel, het streefbedrag voor het inschrijven is per team minimaal EUR 200,- voor het gezamenlijke goede doel. Je kunt je laten sponsoren of het zelf betalen. We hopen dat de teams streven naar een zo hoop mogelijk sponsorbedrag.

De Big Day duurt van vrijdagnacht 24:00uur t/m 24 uur later, korter mag natuurlijk ook. Zorg dat je uiterlijk 24:00 uur finisht. Elke 5 minuten te laat betekent -1 soort. Soorten die je buiten de 24uur hebt waargenomen tellen uiteraard niet mee.

Zowel start en finish is bij het Eierlandsche huis in De Cocksdorp. Alle teams verzamelen zich voor vertrek bij het Eierlandsche huis en ontvangen hier de in te vullen soortenlijst van de organisatie.

We vinden het leuk als je ook de tijden noteert.

Onderweg ook soorten ook invoeren op Observado (via de app) is een verplichting.

De soortenlijst lever je in nadat je gefinisht bent, uiteraard heb je eerst de tijd om de soortenlijst te controleren en de aantallen op te tellen.

Alle teams zijn vrij om hun route zelf te bepalen.

Soorten mogen geteld worden wanneer minimaal het aantal teamleden -1 deze soort heeft waargenomen.

Vervoer: fiets, e-bike of lopend.

Teamleden blijven gedurende de dag bij elkaar op roepafstand.

Horen en herkennen = tellen.

Bij een gelijke stand telt het aantal soorten dat gezien is zwaarder dan soorten die alleen gehoord zijn.

Ondersoorten tellen niet mee als extra soort (we volgende Dutch Birding lijst).

Exoten/escapes tellen niet mee (bv fazant, nijlgans, mandarijneend).

Gedraag je verantwoordelijk in het veld en verstoor vogels niet,hou je aan de gedragscode van Vogelbescherming. De jury kan er voor kiezen bepaalde kwetsbare soorten uit te sluiten, die mogen niet worden geteld, dit wordt vooraf gecommuniceerd.

Vogelsoorten die alleen gezien kunnen zijn in een gebied wat je niet mag betreden tellen niet mee.

Er kan door de organisatie voor gekozen worden om bepaalde gebieden uit te sluiten om verstoring van de natuur daar te voorkomen. Dit wordt vooraf bekend gemaakt.

Het tapen/afspelen van geluid om vogels te lokken of een reactie in de vorm van geluid uit te lokken, is nooit toegestaan. Niet alleen op deze Big Day, nooit. Zie hiervoor ook de gedragscode.

Betreed geen privéterrein zonder toestemming van de eigenaar.

Je dingt alleen mee naar de prijzen als je je vooraf hebt aangemeld en er minimaal een teamlid, maar het liefst iedereen aanwezig is bij de prijsuitreiking.

Voorzie zeldzaamheden/indien soorten zo mogelijk van een foto. Indien geen foto mogelijk, dan een goede omschrijving.

Geef zeldzaamheden altijd door, m.u.v. (mogelijke) verstoringsgevoelige broedgevallen, bij twijfel: overleg met de organisatie.

Andere teams mogen getwitchte zeldzaamheden ook meetellen, we willen tenslotte met zijn allen zo veel mogelijk vogelsoorten zien.

Vooraf aangestelde aanwijzers en gebruik van Dutch Bird Alerts is toegestaan en moedigen we aan (mits deze info gedeeld wordt met de andere teams).

De jury beslist uiteindelijk over de winnende teams.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl