Spotvogels: speciaal voor TexelBigDay 2018 samengesteld. In 2017 deed de zoon van Marije Binsbergen mee aan de TexelBigDay in team De Jonge Hondjes. Elske Sjollema deed mee met een eenmalig samengesteld team, Dwaalgasten. Na afloop raakten zij in gesprek en het idee ontstond om in 2018 samen mee te gaan doen. In november sloten Peter van Ooijen en Bart Vastenhouw zich aan. De gemeenschappelijk noemer is dat alle leden oud-NJN’ers zijn. Allemaal zijn ze gek genoeg om zich 24 uur non-SPOT in te zetten voor de huiszwaluw. Laat u niet misleiden door de naam Spotvogels. De teamleden lopen niet met oogkleppen op! Voor de TexelBigDay zal elk teamlid zijn/haar eigen specifieke specialiteiten inzetten. Onderschat ze niet!

Volg team Spotvogels op Facebook

Elske Sjollema

Sinds jaren woonachtig in Hoorn. Geboren in Leeuwarden waar ik op mijn 12de lid werd van de NJN. Daar leerde ik naar de natuur te kijken in allerlei vormen. Vogels, planten, insecten enz. Na mijn 23ste ben ik een tijd minder actief geweest, maar ondertussen is mijn verrekijker weer een vaste metgezel. Normaal ben ik een recreatief vogelaar en geen twitcher.  Voor het goede doel ga ik de uitdaging aan om eens anders te kijken. Vorig jaar in team Dwaalgasten, nu in team Spotvogels!

 

Marije Binsbergen
De Thuiszorg

Ruim 30 jaar geleden ging ik terug naar Texel, het is pure verwennerij om hier te wonen. Ik ga graag op stap, bos, strand, duinen, dijk. Alles is mooi. Mijn interesse lag vroeger vooral bij planten, vogelen kreeg ik er gratis bij. Ik kom uit een familie van vogelaars. Grootvader Nol was vogelfotograaf en schrijver en mede-auteur van Zien is kennen. Mijn vader Andri was inspecteur van de vogelwet en heeft veel gedaan voor de vogels in Nederland. Doordat mijn zoon Jarne door mijn vader al heel jong het vogelvirus kreeg, ben ik me meer voor vogels gaan interesseren. We ringen, tellen en op Texel ben ik in de luxepositie dat ik gewoon op weg naar werk of huis allerlei leuks zie. Ik fotografeer; vooral planten maar tegenwoordig ook vogels. In 2012 hebben mijn vader, Jarne en ik als een van de drie fietsende teams meegedaan met de big day. Mijn zoon zit in het team dat vorig jaar tweede werd.

Peter van Ooijen
ICT-er

Rond mijn 15e ging ik met en door de NJN vogels kijken en raakte helemaal gebiologeerd door de rijke variëteit aan levensvormen. Al snel kwamen de insecten, de rijkdom aan levensvormen en soorten was daar letterlijk eindeloos. Via een studie biologie kwam ik terecht in de evolutiebiologie en voor werk kwam ik, zoals zoveel van mijn generatiegenoten, terecht in de ICT. Vogels kijken is altijd gebleven, alleen al de afwisseling om na(-ast) het beeldschermwerk lekker buiten rond te banjeren. Een twitcher ben ik niet, maar voor een mooie pest- of spotvogel loop ik graag een blokje om.

Bart Vastenhouw
Computer Tech bij de TU Delft

Sinds mijn 12de was ik altijd graag in de natuur. Het begon met planten kijken en toen ik op mijn 15de lid werd van de N.J.N. werd mijn belangstelling breder en werd ik ook vogelaar.
Het komt ook deels van mijn ouders. Mijn moeder was vroeger bij de N.J.N. en mijn vader wandelde en fietste altijd graag in de natuur. Door de week zit ik vier dagen achter de computer, maar in het weekend ben ik meestal wel ergens buiten te vinden in de A.W.D., op Texel, op de Veluwe of langs de IJsel.

Kijk ook even het filmpje van team Spotvogels

doneerknopLogo Gekko Software

Spotvogels

Team the de Spotvogels, consisting of Marije Binsbergen, Peter van Ooijen, Elske Sjollema and Bart Vastenhouw, will compete for the first time in 2018.

Follow team Spotvogels on Facebook

Elske Sjollema
Elske Sjollema team spotvogels 2018 3 preview
Elske Sjollema from Hoorn is re-discovering birdwatching. Not normally chasing species, Elske enjoys birds at a more leisurely pace. Last year a member of the original team Dwaalgasten, Elske will be participating this year in team Spotvogels, all to help House Martins.

Marije Binsbergen
Home carer
Marije Binsbergen team Spotvogels 2018 preview
Around 30 years ago I moved back to Texel, it is a real indulgence to live here. I like going outdoors to the forest, beach, dunes or along the dyke. Everything here is beautiful. My interest used to lie mainly with plants, the birds were always there. I come from a family of birdwatchers; grandfather Nol was a bird photographer and writer and co-author of the book ‘Seeing in knowing’. My father, Andri, was a wildlife officer and has done a lot to help birds in the Netherlands. Because my son became interested in birds through my father at a very young age, I also became more interested. We ring and count birds on Texel, I am in the luxurious position that I get to see all kinds of species on the way to and from work. I enjoy  photography, especially plants but also birds. In 2012, my father, Jarne and I participated in a big day on bike as one of three teams. My son is in the team that finished second in the Texel Big Day last year.

Peter van Ooijen
IT worker
Peter van Ooijen team Spotvogels 2018 2 preview
When I was around the age of 15, I want birdwatching with the youth club for nature (N.J.N.) and was immediately mesmerized by the rich variety of life. Soon an interest in insects developed and the wealth of life forms and species increased further. Through my study in biology I ended up focussing in evolutionary biology, and for work, like so many of my peers, I ended up in IT. Birdwatching has always remained an interest and is a great change to being behind the screen all day. I am not a twitcher, prefering to have a walk around my local area and see a beautiful Waxwing or Icterine Warbler.

Bart Vastenhouw
Computer Tech at TU Delft
Bart Vastenhouw team spotvogels 2018 preview
Since I was 12, I always had in interest in nature. It started with plants, and when I became a member of the youth club for nature (N.J.N) my interest broadened and I started birdwatching.
My interest comes partly from my parents. My mother used to be with the N.J.N. and my father always walked and cycled in the countryside. During the week I spend four days at the computer, but in the weekend I usually head outside to the dunes near Amsterdam, Texel, the Veluwe or along the IJssel.

donate now

 

 

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl