Voor een strandloper heeft de Steenloper opvallend korte poten en een stevige, iets opgewipte snavel. De vogel zoekt het voedsel in tegenstelling tot veel andere strandlopers dan ook niet in het water of in de modder, maar meestal tussen schelpen en steentjes. Tijdens het foerageren beweegt de vogel zich enigszins waggelend voort, terwijl met de snavel steentjes en schelpen omgedraaid worden op zoek naar schelpdieren en kleine kreeftachtigen.

Hieraan dankt deze soort ook zijn engelse naam, Turnstone. De Steenloper komt vooral als doortrekker of wintergast in het Waddengebied voor. De vogel broedt in het noorden van Europa, meestal langs rotsachtige kusten of in toendra langs de kust. De beste plekken om de Steenloper te zien zijn net buitendijks, vaak aan de voet van de waddendijken of op en langs de golfbrekers.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl