Sterns on the move

Het broedseizoen van de Grote Sterns zit er definitief op. Op Texel was het seizoen uiterst succesvol, ruim 7000 paar Grote Sterns met bijna even zoveel jongen. De kolonies in Utopia en het Wagejot liggen er qua sterns nu weer verlaten bij, maar in de Slufter is het nu genieten, duizenden Grote Sterns verzamelen daar als voorbereiding op hun trek naar West Afrika. In maart mogen we ze hopelijk weer verwelkomen.

Veel kijkplezier.