In 2018 komt een droom uit voor Thomas. Hij wilde de afgelopen jaren zo graag meedoen aan the bigday, maar telkens gooide zijn gezondheid roet in het eten. Of een operatie of extreme vermoeidheid zorgden ervoor dat hij niet kon deelnemen. Maar dit jaar is hij er klaar voor!
Naast Thomas bestaat team 3T uit Thea en Tjasker. Thea is sinds enkele jaren uitgegroeid tot DE vogelvriendin van Thomas. Zij delen de passie voor vogels en het buitenzijn. Tjasker is Thomas zijn mattie van de zorgboerderij. Daar hebben zij elkaar ontmoet en vriendschap voor het leven gesloten. Naast vogelen delen Tjasker en Thomas nog een andere passie: heavy metal muziek luisteren en concerten bezoeken.

Thomas Hofmeester
Thomas Hofmeester is sinds zijn eerste levensjaar al vogelaar. Het vogelen is hem door zijn opa aangeleerd. Nadat Thomas gehandicapt raakte toen hij twee jaar oud was, werd vogels kijken op de reguliere manier onmogelijk voor hem. Hij kan niet door een verrekijker of telescoop kijken en geen fototoestel vasthouden, maar dat weerhoud hem er niet van om er wekelijks met zijn bosrolstoel op uit te trekken. Thomas is zich voor deze bigday 2018 gaan voorbereiden door zich vooral te bekwamen in het herkennen van vogelgeluiden en dat gaat hem erg goed af. Als teamlid van team 3T is hij ondanks zijn zware lichamelijke handicap van grote toegevoegde waarde. Zijn wapens zijn: zijn scherpe breed georiënteerde zicht en zijn uitstekende gehoor.Team3T Thomas Hofmeester en Tjasker Verstrael

Tjasker Verstrael
Tjasker is de beste mattie van Thomas en is net als Thomas gek op vogels kijken en metalmuziek. Het maken van foto’s van vogels en zoogdieren is zijn grootse hobby. Tjasker reist erg graag naar gebieden waar zich veel wild bevindt. Zijn passie is zoogdieren en zijn passie voor vogels is in opkomst. Die passies heeft hij van zijn vader die zich al jaren bezig houdt met vogels en zoogdieren. Elk jaar gaat Tjasker met z’n vader naar een vogel-fotohut en schieten zij de mooiste plaatjes. De bigday wordt voor Tjasker de eerste die hij meemaakt en het lijkt hem super gaaf om deel te nemen en geweldig dat hij mee mag doen.

Hans Hofmeester
Team3T Thomas en Hans Hofmeester
Hans Hofmeester is als vader de meesterknecht van Thomas. Hij vertaalt de gebaren van Thomas, hij maakt foto’s voor Thomas en kijkt met de verrekijker in de richting waar Thomas geluiden waarneemt. Ook zal hij tijdens de bigday 2018 de rolstoelfiets van Thomas over het fantastische eiland Texel trappen. Zodat Thomas kan komen op die plekken waar ook andere vogelaars struinen. De conditie van Hans gecombineerd met de vogelkennis van Thomas zorgt voor een prima mix.

Thea Boonstoppel
Thea is DE grote vogelvriendin van Thomas. De vriendschap is enkele jaren geleden op Texel ontstaan tijdens een Dutch Birding weekend. Thea leert van Thomas aldoor nog bij. Vooral het plezier en het fanatisme en daarnaast de waardering voor elkaar maakt deze vriendschap van twee heel verschillende mensen (een twintiger en een gepensioneerde) tot een super unieke. Thea is al een aantal jaren vogelaar of vogelfotograaf of beiden.

doneerknop

 

 

Dit team wordt gesponsord door:

lewis logo

Team 3T

In 2018, a dream will come true for Thomas. In recent years he had hoped to take part in a Big Day, but his health (operations or extreme fatigue) had prevented him from doing so. But this year he is ready! Besides Thomas, team 3T consists of Thea and Tjasker. Thea has become the bird friend of Thomas; both sharing a passion for birds and the outdoors. Tjasker is Thomas’s mate from the care farm, where they met and became friends for life. In addition to birding, Tjasker and Thomas share another passion: listening to heavy metal music and attending concerts.

Thomas Hofmeester
Thomas Hofmeester has been a birdwatcher all his life. He was taught about birds by his grandfather. At two years old, Thomas became disabled and watching birds in the regular way became impossible. He can not look through binoculars or a telescope or hold a camera, but that does not stop him from going out in his wheelchair on a weekly basis. Thomas is preparing for the 2018 Big Day by becoming especially skilled at recognising bird sounds. Despite his physical handicap, he is a highly valued member of team 3T. His strengths are: his sharp, broad view and his excellent hearing.
Team3T Thomas Hofmeester en Tjasker Verstrael

Tjasker Verstrael
Tjasker and Thomas are best mates, and together they love birdwatching and heavy metal music. Photographing birds and mammals is his greatest hobby and Tjasker loves to travel to areas with a lot of large mammals. Although his main passion is mammals, his interest for birds is on the rise. He has these interests from his father, who has been involved with birds and mammals for years. Every year Tjasker goes to a photo hide with his father where they make the most beautiful pictures. This is the first Big Day for Tjasker, and he finds it fantastic to be able to participate and is looking forward to the experience.
Team3T Thomas en Hans Hofmeester

Hans Hofmeester
Hans Hofmeester is the father of Thomas. He translates the gestures of Thomas, makes photos for Thomas and looks with the binoculars in the direction where Thomas hears sounds. He will also pedal Thomas’s wheelchair bike around the fantastic island of Texel during the Big Day. Thomas can then reach the places where other birdwatchers are walking. The condition of Hans combined with the bird knowledge of Thomas makes for an excellent combination.

Thea Boonstoppel
Thea is the great bird friend of Thomas. The friendship started on Texel a few years ago during a Dutch Birding weekend. Thea continues to learn from Thomas, especially his fun and enthusiasm, and the appreciation for each other makes this friendship between these two very different people (one in their twenties and one retired) even more unique. Thea has been a birdwatcher and bird photographer for a number of years

donate now

This team is Sponsored by:
lewis logo

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl