The Dutch Knights

Marc Guyt, Gert Ottens en Martijn Verdoes zullen op 12 mei als veteranen van de Champions of the Flyway hun kunsten in het Texelse speelveld gaan tonen. Voor de tweede maal op rij. Dit jaar wederom geen stoffige warme woestijnen met strakblauw. Nee, dit jaar… kou, wind, regen en vooral… tegenwind! Zullen ze tegen de Texelse elementen bestand zijn?

Volg The Dutch Knights op Twitter en Facebook

Marc Guyt (team captain)
Eigenaar beeldbank AGAMI
Marcguyt
Marc is directeur en mede-eigenaar van AGAMI, een beeldbank gespecialiseerd in hoge kwaliteit foto’s van vogels en wilde dieren over de hele wereld. De vogelcarriere van Marc nam een vlucht vanaf zijn elfde jaar, na een langdurig bezoek door 4 Pestvogels in de woonwijk van zijn ouderlijk huis. De vogelaars die op zoek waren naar deze Pestvogels brachten hem in contact met de lokale gemeenschap vogelaars. Sinds die gebeurtenis is hij verslaafd aan vogels kijken, reizen en fotograferen. Het nastreven van zijn hobby bracht hem naar vele fraaie uithoeken van onze planeet.

Team captain van de Dutch Knights, veteranen van de Champions of the Flyway en het team dat wellicht niet de meeste vogels zal zien, maar wel de meeste lol heeft!
Marc is tevens reisleider voor Birdingbreaks.

Gert Ottens
Vogelbescherming Nederland
Gertottens
Vogelaar van kinds af aan, probeert Gert bij Vogelbescherming Nederland de vogelwerkgroepen en andere vrijwilligers te helpen bij hun lokale (beschermings)activiteiten. Daarnaast is Gert ook zelf vrijwilliger op vogelgebied, o.a. voor Sovon en als redactielid van Limosa en Dutch Birding.

Niet vies van een twitch op zijn tijd, is Gert vaak te vinden op de Waddeneilanden met als favoriet Vlieland (en, vooruit, Texel).
Als Dutch Knights hebben Marc, Martijn en Gert trouwens al twee keer meegedaan aan de internationale Big Day ‘Champions of the Flyway’ in Israel, waarbij de prijs voor meest populaire/behulpame team in de wacht werd gesleept en vele €’s aan fondsen werden geworven. Een ervaren – en op elkaar ingespeeld – Big Day team dus!

Martijn Verdoes
Wetenschapper
martijnverdoes
Na het behalen van zijn doctorstitel in de organische chemie aan de Universiteit Leiden vertrok Martijn naar California, USA om onderzoek te doen aan Stanford University. Inmiddels leidt hij zijn eigen onderzoeksgroep binnen de afdeling tumor immunologie aan het Radboudumc in Nijmegen.

Toen Martijn op 10 jarige leeftijd een fantastische najaarstrekdag mocht meemaken op “De Puinhoop” in Katwijk (met duizenden vogels en als hoogtepunten o.a. een Ransuil en een Velduil) was hij voorgoed besmet met het vogelvirus. Aangemoedigd door zijn opa zat vogelfotografie er ook al vroeg ingebakken. Voor zeevogels heeft hij als Katwijker een voorliefde en hij greep de kans om tripleader te worden voor Monterey Seabirds in California dan ook met beide handen aan.

Ook voor een Big Day draait Martijn zijn hand niet om. Vele fiets Big Days werden gestreden in Katwijk en in 2012 won hij met zijn team “The Dippers” de Golden Gate Audubon Birdathon in California. In 2015 vestigde bij met zijn team een regionaal Nijmegen Big Day record. Maar het absolute hoogtepunt was natuurlijk het winnen van de titel “Knights of the Flyway 2014” samen met Marc en Gert als team Dutch Knights tijdens de internationale Big Day ‘Champions of the Flyway’ in Israel, waaraan Martijn drie maal heeft deelgenomen.

WVF17 080

Dit team wordt gesponsord door:

AGAMI logo cmyk

doneerknop

The Dutch Knights

On 12 May 2018, these veterans of the Champions of the Flyway will show off their skills on Texel. For the second year in a row, Marc Guyt,

Gert Ottens and Martijn Verdoes will exchange the warm sunny deserts of Israel for the cold, rain and wind of Texel. Will they be resilient to the Texel climate?

Follow The Dutch Knights on Twitter and Facebook
persfoto 009

Marc Guyt (team captain)
Owner of AGAMI image bank

Marc is director and co-owner of AGAMI, an image bank specialised in high quality photos of birds and wildlife from around the world. Marc’s interest in birds took flight when he was just 11 after a long visit from four Waxwings in the area close to his home. The birdwatchers who were looking for these Waxwings brought him in contact with local birdwatchers. Since then, he has been addicted to birdwatching, travel and photography. The pursuit of his hobby taken him to many beautiful corners of our planet. Marc is also a tour leader for BirdingBreaks.

Team captain of the Dutch Knights, Champions of the Flyway veterans and the team who may not see most birds, but will have the most fun!

Gert Ottens
BirdLife Netherlands (Vogelbescherming Nederland)

Birding since childhood, Gert’s role at Vogelbescherming is to assist birdwatchers and other volunteers in their local conservation activities. In addition, Gert is also volunteer himself, including for Sovon and as editor of Limosa and Dutch Birding.

Not immune to a twitch, Gert is often found birding on the Wadden Islands with his favourite being Vlieland (and of course Texel).

Marc, Martijn and Gert have already participated twice under the name of The Dutch Knights in the International Big Day ‘Champions of the Flyway’ in Israel, where they won the prize for most popular/helpful team and raised funds for bird conservation. An experienced Big Day team!

Martijn Verdoes
Scientist

After obtaining his PhD in organic chemistry at Leiden University, Martijn left for California, USA to conduct research at Stanford University. Meanwhile, he leads his own research group within the immunology department at Radboudumc in Nijmegen.

When Martijn was 10 years old, he had a fantastic autumn day at ‘De Puinhoop’ in Katwijk (with thousands of birds and highlights including Long-eared and Short-eared owls), and has been infected with the birding virus ever since. Encouraged by his grandfather, bird photography was also an interest from a young age. Living by the coast, seabirds were also an interest and he seized the opportunity to become a trip leader for Monterey Seabirds in California with both hands.

Martijn does not shy away from a Big Day. Many bike-based Big Days were fought around his hometown of Katwijk and in 2012 he won the Golden Gate Audubon Birdathon in California with his team ‘The Dippers’. In 2015, his team broke the regional Nijmegen Big Day record. But the absolute highlight was of course winning the title ‘Knights of the Flyway 2014’ together with Marc and Gert as the team ‘Dutch Knights’ during the International Big Day Champions of the Flyway in Israel, in which Martijn has participated three times.

This team is sponsored by

AGAMI logo cmyk

donate now

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl