Uitvoering natuurgebied Hanenplas vordert snel

Net ten zuiden van De Cocksdorp wordt hard gewerkt aan nieuwe Natuur. In opdracht van de Provincie Noord Holland wordt het Hanenplasgebied uitgebreid en verder verbeterd. Deze winter worden de werkzaamheden geheel afgerond zodat het gebied komt broedseizoen weer helemaal top is.

Veel kijkplezier.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner met Waarneming.nl