Uitvoering natuurgebied Hanenplas vordert snel

Veel kijkplezier

Net ten zuiden van De Cocksdorp wordt hard gewerkt aan nieuwe Natuur. In opdracht van de Provincie Noord Holland wordt het Hanenplasgebied uitgebreid en verder verbeterd.

Lees meer >>

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner met Waarneming.nl