Onderdeel van de Vogelboulevard van Texel is natuurgebied Utopia. Dit in 2009/2010 nieuw aangelegde natuurgebied van Natuurmonumenten bestaat uit veel ondiep water met diverse schelpeneilanden. In dit gebied broeden vele steltlopers, zoals Kluten, Scholeksters, Bontbekplevieren, Kleine Plevier, Tureluur en Grutto. Maar het gebied dankt zijn bekendheid vanwege de grote kolonie met Grote Sterns. Jaarlijks komen er hier circa 4.000 paartjes tot broeden.

wvf005

Bij Utopia staat de Wadwachtershut van Natuurmonumenten. Hier wonen gedurende het broedseizoen wekelijks twee vrijwilligers die voorlichting geven over de vogels van Utopia en het buitendijkse terrein van Natuurmonumenten, De Schorren met het omringende wad (Vlakte van Kerke). Op de Schorren broedt een grote kolonie Lepelaars, veel van die vogels komen vlak langs de weg op Utopia naar voedsel zoeken en laten zich dan prachtig bekijken en of fotograferen.

Lepelaar 005 Large

natuurnieuws 2014 08

Tijdens het Wadden Vogelfestival zijn er op zaterdag en zondag extra vrijwilligers om alles te vertellen over de gebieden en de vogels.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl