In tegenstelling tot de meeste andere uilen zijn Velduilen ook overdag actief. De vogel jaagt in een trage glijvlucht boven open landschap. Doordat ook de buik en de onderzijde vaalwit zijn, maakt de vogel met name in de vlucht een lichte indruk. Het voedsel bestaat voornamelijk uit muizen.
Het aantal broedpaar in het Waddengebied kan behoorlijk schommelen.

De Velduil is een echter prooivolger. Als er veel prooidieren als muizen zijn dan treffen we vaak wat meer broedparen aan. Tot voor kort waren Texel en Ameland de bolwerken voor de velduilen in het Waddengebied, Echter de stand staat wel onder druk, de toenemende recreatiedruk is één van de oorzaken.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl