Verslag van de Texel Big Day 2017

Verslag van de Texel Big Day, 6 mei 2017 (Door Folkert Jan Hoogstra)

Wat ging vooraf

Aan het begin van dit jaar kreeg ik (Folkert Jan Hoogstra) een vraag van Debby (doodeman) of zij en Marc (Guyt) mij mochten benaderen voor een leuk idee dat ze hadden. Een tijdje was het stil en ik had geen idee waar het over zou gaan.
Een paar maanden later kreeg ik weer bericht en bleek dat er een Big Day op Texel georganiseerd zou gaan worden en ze wilden ons er graag bij hebben als Nederlands recordhouders. Dit verzoek leverde binnen ons team de nodige gemengde gevoelens op. Aan de ene kant waren we vereerd dat we door het gehaalde record nu speciaal gevraagd werden en ook het idee om een Big Day te doen voor het goede doel sprak ons erg aan. Aan de andere kant zaten er voor ons veel haken en ogen aan. We waren al bezig met de voorbereidingen voor onze eigen Big Day (landelijk of Top of Holland staat nog open) en om 2 Big Days na elkaar te doen zou zwaar zijn. Tevens zouden we onze tijd moeten opdelen tussen voorbereidingen voor onze eigen Big Day en die van Texel. Immers voelden we als recordhouders toch een plicht om een goed resultaat neer te zetten. Ook zagen we erg op tegen de kosten van het regelen van een overnachtingsplek voor 2 dagen, het huren van fietsen, bootkosten voor het weekend en de voorbereidingen, benzine kosten naar Den Helder etc. etc.
Verder hadden we ook onze bedenkingen bij het direct delen van de gevonden soorten zodat andere teams die mee zouden kunnen pakken. De kracht van ons team ligt in het voorbereiden en de juiste beslissingen op de dag zelf maken en ondanks dat we zelf elk jaar scherper zijn en meer bonussen op de dag zelf vinden zijn er genoeg teams die daar wellicht beter in zijn. We hadden onszelf het doemscenario in het hoofd gehaald dat wij alle ter plaatse vogels zouden vinden, die dan zouden doorgeven waarop andere teams die ook zouden zien. Die andere teams zouden dan net die ortolaan of grote zee-eend op trek meepakken en ons daarmee verslaan. Deze zaken hebben we met Debby en Marc besproken en na een tijd bleek dat de fietsen gesponsord zouden worden door van der Linde fietsen. Enige tijd voor het event bleek zelfs dat onze overnachting ook gesponsord zou worden door Combinatie Tessel. Wij waren van mening dat als er zoveel moeite gedaan werd om ons mee te laten doen dat we dit ondanks de andere bedenkingen zeker zouden moeten doen. Om verschillende redenen moesten Willem (Bosma), Theo (van Veenendaal) en Gijs (Baller) toch afhaken en zouden Jeroen (Breidenbach) en ik samen gaan. Hierop hebben we verschillende mensen benaderd om als derde teamlid mee te gaan, maar dit mislukte. Gelukkig kwam een week van te voren toch het bericht dat Gijs mee zou gaan waardoor we nu een team van 3 man hadden. Jeroen is daarop samen met zijn vriendin Merel Zwemer een keer naar Texel geweest voor enkele voorbereidingen en enkele dagen voor het evenement hebben Willem, Gijs, Jeroen, mijn vriendin en ikzelf ook nog een dag voorbereidingen gedaan.
Vrijdags kwamen Jeroen en ik al vroeg aan op het eiland, deden nog even boodschappen, haalden de sleutel van het huisje bij het vogelinformatiecentrum en doken ‘s middags het bed in. Halverwege de middag kwam Gijs ook aan op het eiland. Om 19.00 werden we verwacht in het Eierlandsche huis voor een briefing en tevens kregen we de fietsen aangereikt. De spelregels werden nog eens doorgenomen waarbij bleek dat er van de zeldzame soorten bewijs moest komen. Zo moesten overvliegende roodkeelpiepers of een zingende bosrietzanger bijvoorbeeld opgenomen worden en moesten Geelpoot- en Pontische meeuw in ieder geval gefotografeerd worden. Ook bleek dat Nachtzwaluw (als deze al terug was) op verzoek van Staatsbosbeheer niet mee zou tellen uit angst voor verstoring. Hierna volgde nog een mooi verhaal van Vincent Stork die vertelde over de goede plekken op Texel waar bepaalde soorten gevonden konden worden. Onze route stond al vast en we kregen geen informatie die we zelf niet al gevonden hadden. Toch was het een mooi verhaal om naar te luisteren en bleek wel de passie die Vincent heeft voor Big Dayen.
Na dit verhaal hebben we nog een vette hap gegeten zoals we altijd doen voor een Big Day. Nouwja 2 van ons aten een vette hap. Gijs bracht zijn tijd door op de wc, omdat hij last had gekregen van buikkramp. Terug naar het huisje waar Gijs direct weer het bed in dook. Jeroen en ik bleven beneden chillen. Op een gegeven moment een verzoek van Gijs of 1 van ons bij de buren wilden vragen of ze ons konden voorzien van bijvoorbeeld Loperamide. De buren waren thuis, maar weigerden (waarschijnlijk vanwege het tijdstip) de deur voor mij te openen. Vervolgens Debby en Marc (Plomp) gevraagd of zij iets hadden en dit bleek het geval. Ondanks dat Gijs zich beroerd voelde wilde hij niet weten van thuis blijven en opgeven dus gingen we om half 12 weer richting het Eierlandsche huis. Hier kreeg Gijs zijn medicatie en werden er nog afspraken met de filmploeg gemaakt.

De dag zelf

Cocksdorp
Samen met ons zijn ook de jonge honden voor 12 uur ‘s nachts naar het Eierlandsche huis gekomen om direct te beginnen. Alle andere teams blijven nog even in bed liggen. We scoren een roepende scholekster als eerste soort van de dag en vervolgen daarna elk onze eigen weg. Bij de Roggesloot worden de eerste filmopnamen gemaakt terwijl wij de Kleine Karekiet er dippen.
1. Scholekster – 00:03
2. Rietzanger – 00:06
3. Meerkoet – 00:07
4. Wilde Eend – 00:07

winnaars1

Robbenjager
Vervolgens gaan we naar de plassen achter de Robbenjager alwaar de filmploeg (2 man, maar toch) ons weer opwachtte. Hier hopen we op Waterral, Dodaars en Roerdomp, maar horen geen van allen. De filmploeg wil ook graag een opname maken bij het uitkijkpunt van het Renvogelveld met de vuurtoren op de achtergrond. Dit levert ons een mooie bonus op in de vorm van een baltsende Pijlstaart.
5. Bergeend – 00:28
6. Grutto – 00:28
7. Kievit – 00:28
8. Grauwe Gans – 00:29
9. Nachtegaal – 00:30
10. Krakeend – 00:31
11. Kleine Mantelmeeuw – 00:31
12. Sprinkhaanzanger – 00:37
13. Zilvermeeuw – 00:43
14. Wintertaling – 00:46
15. Pijlstaart – 00:53

winnaars2

Krimbos
Via de tuintjes (overvliegende Goudplevier) fietsen we naar het Krimbos. Hier staan Waterhoen en Zomertaling op het programma. Na een tijdje fietsen en veel stilte staan we even stil bij een bankje naast een slootje voor Waterhoen waarop ik ineens een uil rond zie vliegen. Jeroen heeft zijn verrekijker al om (die van mij zat onderin de fietstas) en kan met behulp van het licht van de vuurtoren zien dat het een Ransuil betreft. De soort wordt gemeld in de appgroep en daarna succesvol getwitcht door de jonge honden. De Zomertaling en Waterhoen laten echter niet van zich horen.
16. Goudplevier – 00:57
17. Houtduif – 01:04
18. Ransuil – 01:16
Waal en Burg
Onze volgende stop op weg naar de zuidkant van het eiland is polder Waal en Burg. Hier hopen we met name op Watersnip en hopelijk wat andere leuke steltjes. Jeroen weer scherp als altijd vond al snel een witte vogel vooraan in het plasje en ondanks dat het bewolkt is, is er genoeg licht om te zien dat het een Kleine Zilverreiger betreft. Ook deze soort wordt weer in de app groep doorgegeven, maar we zien via diezelfde appgroep dat de jonge honden heel ergens anders zijn, omdat ze een Kerkuil melden. Wij hopen nog op een roepende Kolgans, maar deze zijn helaas stil. Bij een boerderij verderop is het helaas te donker en kunnen we het hol van de Kerkuil niet zien. We hopen dat deze roept, maar helaas.
19. Tureluur – 02:07
20. Kluut – 02:07
21. Kleine Plevier – 02:11
22. Kleine Zilverreiger – 02:11
23. Wulp – 02:12
24. Regenwulp – 02:12
25. Stormmeeuw – 02:13

Geul en Horsmeertjes
De Geul zou volgens het informatiebord aldaar kans moeten geven op Roerdomp. We wachten er een aardige tijd, maar horen niets. Wel schrikken we op van een melding dat de jonge honden een Porseleinhoen hebben gevonden. Snel de Horsmeertjes doen en dan die kant maar op. Even later blijkt dat ze er ook een Waterral hebben die het voor ons bij de Horsmeertjes helaas laat afweten. Ook hier geen Dodaars, maar als we terug fietsen wel een lekkere bonus in de vorm van Grote Canadese gans. Een moeilijk soort voor de Big Day doordat ze niet echt een vaste plek hebben, maar over het halve eiland zwerven.
26. Kokmeeuw – 03:03
27. Visdief – 03:05
28. Rotgans – 03:15
29. Aalscholver – 03:16
30. Zilverplevier – 03:19
31. Groenpootruiter – 03:19
32. Kuifeend – 03:26
33. Kleine Karekiet – 03:28
34. Fuut – 03:36
35. Grote Canadese Gans – 03:37

Grote Vlak
In hoog tempo fietsen we naar het Grote vlak. In zo’n hoog tempo zelfs dat het Gijs en ik compleet ontgaat dat de porseleinhoen zeer goed zit te roepen. We fietsen er zo langs zonder iets door te hebben. Gelukkig is Jeroen wel op zijn hoede waardoor we deze Texelse zeldzaamheid erg makkelijk kunnen bijschrijven. Waterral is een stuk lastiger met maar 1 roep in de 10 a 15 minuten dat we er staan.
36. Porseleinhoen – 03:57
37. Waterral – 04:03

Staatsbossen
Inmiddels is het 4 uur geweest en dan weet je dat je richting het Bos moet. Na een tijdje in het bos ben ik de scherpste en ga ik bovenop de rem voor een Houtsnip die even later door Gijs en Jeroen ook opgepikt wordt. We willen net weer op de fiets stappen als we daar bijna weer vanaf gebeukt worden door een Kerkuil die met een rotgang het bos uit komt vliegen. Een lichte vreugdekreet tot gevolg hebbende. Nu hoeven we niet ‘s avonds weer naar Waal en Burg.
We fietsen naar het Turfveld en gaan daar even chillen op het uitkijkpunt aan de rand van het bos. Hier werken we de streeplijst bij, kunnen we wat eten en genieten van de wel 3 Houtsnippen die daar aan het baltsen zijn. Dan stromen de berichten in dat de andere teams ook op de fiets zijn gestapt en kan de echte race beginnen. Voor we weer vertrekken scoren we nog een Boomleeuwerik.
Targets in het bos zijn nu Gekraagde roodstaart (die we na een tijdje horen) en Grote lijster (welke helaas niet wordt gevonden).
38. Houtsnip – 04:26
39. Kerkuil – 04:28
40. Roodborsttapuit – 04:59
41. Boomleeuwerik – 05:01
42. Roodborst – 05:04
43. Merel – 05:08
44. Zwarte Kraai – 05:12
45. Kruisbek – 05:12
46. Zanglijster – 05:14
47. Winterkoning – 05:16
48. Gekraagde Roodstaart – 05:21
49. Koekoek – 05:26
50. Koolmees – 05:26
51. Tjiftjaf – 05:34
52. Zwartkop – 05:35
53. Fitis – 05:36
54. Heggenmus – 05:39

winnaars3

Onderweg richting het Krimbos
Ons plan was om na de staatsbossen zo snel mogelijk naar het noorden te gaan om te gaan trektellen bij de Tuintjes. We hadden het idee dat Sijs en Kruisbek later op de dag makkelijker zijn, omdat het bos dan een stuk stiller is. Onderweg
stoppen we voor een mogelijke Zwarte Mees, maar de vogel lijkt te zingen vanuit een loofboompje en even later horen we de vogel niet meer, maar wel een Koolmees. We melden de vogel wel als onzeker, maar horen hier uiteindelijk niets meer over. Doordat we geen ervaring hebben met een Big Day op texel weten we niet goed aan welke soorten we nu wel of geen aandacht moeten besteden. Hierdoor staan we soms te lang stil bij makkelijke soorten en lopen wat vertraging op. Wel vinden we bij de ingang van de Muy een vrouwtje Smelleken. Iets verderop pikken we ook een jagende Sperwer op en tikken we wat makkelijke soorten weg. Bij Aikab vinden we helaas niet de Zomertaling die er zou moeten zitten en we moeten even stoppen, omdat Gijs weer last van zijn buik krijgt en een nieuwe pil nodig heeft. We zijn echter wel flink onder de indruk van Gijs zijn doorzettingsvermogen. In de nacht moest er af en toe even gestopt worden en moest Gijs even op de grond gaan zitten als de kramp te erg werd, maar toch fiets Gijs in een goed tempo met ons mee en klaagt niet.
55. Vink – 05:41
56. Pimpelmees – 05:41
57. Grasmus – 05:42
58. Witte Kwikstaart – 05:43
59. Graspieper – 05:45
60. Goudhaan – 05:47
61. Boomkruiper – 05:48
62. Groenling – 05:55
63. Holenduif – 05:56
64. Putter – 06:04
65. Huismus – 06:06
66. Ekster – 06:07
67. Kauw – 06:07
68. Braamsluiper 06:09
69. Spreeuw – 06:12
70. Boerenzwaluw – 06:17
71. Smelleken – 06:17
72. Kneu – 06:21
73. Gele Kwikstaart – 06:21
74. Slobeend – 06:21
75. Lepelaar – 06:29
76. Grote Stern – 06:31
77. Torenvalk – 06:35
78. Tapuit – 06:35
79. Sperwer – 06:36
80. Eider – 06:38
81. Veldleeuwerik – 06:40

Krimbos en omstreken
We fietsen door het duin (uiteraard op het fietspad) langs de golfbaan naar de plek van de Zomertortel. Als we bij de plek komen vliegen er 3 duiven op. De achterste is onze gehoopte Zomertortel, maar ook de 2 Turkse tortels die er voor vliegen zijn erg welkom. De Zomertortel gaat hierna lekker zitten koeren op het dak van een vakantiehuisje. De Spotvogel zingt hier helaas niet meer en ook een eerder gemelde Zwarte Roodstaart kunnen we niet vinden. Wel pikt Jeroen een overvliegende Beflijster op en zingt bij de ingang van het Krimbos een Fluiter. Hierna een chaotisch momentje doordat ik een kiek over zie vliegen die ik uitscheld voor mannetje Blauwe en Jeroen in een zijpad een andere rover op de grond ziet. Het is een geroep en geschreeuw over en weer, maar het blijkt voor niets. De kiek blijkt een Bruine en de andere vogel wordt niet meer gezien. In het Krimbos scoren we ons Waterhoen nu wel en komen we Wim van Zwieten tegen die ons verteld over een gemelde Wielewaal. Eerst gaan we echter Zomertaling zoeken, maar deze zit er ook nu niet. We fietsen daarop rustig door het bos naar het noorden, maar horen de Wielewaal niet.
82. Zomertortel – 06:44
83. Turkse Tortel – 06:45
84. Beflijster – 06:46
85. Fluiter – 06:58
86. Bruine Kiekendief – 07:01
87. Gaai – 07:03
88. Boompieper – 07:08
89. Gierzwaluw – 07:08
90. Ringmus – 07:08
91. Waterhoen – 07:12
92. Staartmees – 07:21
93. Buizerd – 07:23

Tuintjes
Nadat we de vijvertjes van Jochem gepasseerd zijn en net voordat we bij de ingang van de tuintjes aankomen vliegt er met een noodgang een Boomvalk voorbij en even later pikken we ook de Havik op die we hier hadden verwacht. We parkeren de fietsen en gaan bepakt met scoop en ook vooral eten en drinken richting de telpost. Onderweg zien we niets spannends en over zee kunnen we niet echt ver kijken. Snel worden de vaste rakkers als Steenloper en Paarse strandloper binnen getikt en kan het trektellen beginnen. Na een tijd tellen worden we vergezeld door Klaas de Jong die een excursie aan het leiden is. Dit levert ons uiteindelijk een Jan-van-gent op en tevens de eerste Oeverzwaluw van de dag. Zelf pik ik op zee Zwarte zee-eenden en Zwarte sterns op. Ook zien we meerdere Drieteenstrandlopers. Dan komen Andries Zijlstra en Hetty Sinnema ons vergezellen. Mede dankzij hun kunnen we Blauwe kiekendief (vrouwkleed) en Huiszwaluw aan de lijst toevoegen. Ik vind het dan wel tijd worden om het trektellen af te sluiten, omdat er nauwelijks nog targets zijn en we al een tijd geen nieuwe soort hebben gezien. Jeroen wil echter blijven zitten voor Dwergmeeuw die toch her en der wel op zee gezien wordt. We sluiten een compromis en besluiten dat we 9.15 weg zullen gaan. Net voor die tijd zie ik een Dwergstern, maar deze besluit zo hoog te gaan vliegen dat ik geen enkel herkenningspunt meer in beeld heb en dus niet aan de andere kan uitleggen waar deze vliegt. Gelukkig hebben we elders nog kans op deze soort. Als we teruglopen zien we nog een mannetje Beflijster.
94. Boomvalk – 07:30
95. Havik – 07:35
96. Bonte Strandloper – 07:57
97. Paarse Strandloper – 07:57
98. Bontbekplevier – 07:57
99. Noordse Stern – 07:57
100. Rosse Grutto – 07:58
101. Steenloper – 07:59
102. Drieteenstrandloper – 08:03
103. Zwarte Zee-eend – 08:06
104. Grote Mantelmeeuw – 08:09
105. Oeverzwaluw – 08:11
106. Zwarte Stern – 08:13
107. Jan-van-gent – 08:15
108. Huiszwaluw – 08:51
109. Blauwe Kiekendief – 09:04
110. Rietgors – 09:20

Renvogelveld
Jeroen en ik zijn al op de fiets gesprongen en een stukje vooruit gefietst. Gijs volgt ons echter niet en op een gegeven moment kunnen we Gijs niet eens meer zien. We besluiten dus om maar terug te fietsen en treffen een chagrijnige op de grond zittende Gijs aan met een fietstas en veel spullen om zich heen liggend. Het blijkt dat hij zijn powerbank kwijt is. Jeroen denkt dat hij beide powerbanks van Gijs in zijn tas heeft. (Dit blijkt uiteindelijk niet zo te zijn en Gijs blijkt er echt 1 kwijt te zijn). Jeroen geeft er 1 aan Gijs en we kunnen weer op weg. Bij het Renvogelveld zijn Paapje en Draaihals gevonden en deze gaan we nu proberen. We treffen Pieter doorn die aangeeft dat de Draaihals erg moeilijk is. We lopen wel die kant op en zoeken eerst Paapje die we niet kunnen vinden. We lopen daarop een stukje het duin op om vanaf daar de Waddenzee te checken. Een magische plek voor mij waar ik in 2012 op een zandbank de Kleine Kokmeeuw terug vond. Dit keer hebben we er ook geluk want direct kunnen we 2 Dwergsterns aan het totaal toevoegen. De Draaihals wordt in al die tijd niet gezien, maar als we terug lopen zien we wel 2 Paapjes. We krijgen ondertussen bericht van Andries dat hij en Hetty een Bonte Vliegenvanger hebben gevonden langs het fietspad bij de Robbenjager. Snel de kant op, maar de vogel is even zoek. Gelukkig wordt de vogel snel gevonden en kunnen we verder. We checken nog even de plas op Dodaars, maar zien deze niet.
111. Engelse Kwikstaart – 10:03
112. Noordse Kwikstaart – 10:04
113. Oeverloper – 10:14
114. Dwergstern – 10:14
115. Paapje – 10:20
116. Bonte Vliegenvanger 10:38

Cocksdorp
Ondertussen hebben we ook gezien dat er iets ten zuiden van de Cocksdorp Witgatjes zijn gemeld, maar eerst moeten we de fiets van Gijs laten omruilen. Want naast dat Gijs buikkrampen heeft (die op dat moment gelukkig over zijn) werkt zijn fiets ook niet goed. Als hij de ondersteuning aan heeft trapt hij geregeld door de versnelling heen. De fiets wordt echter snel gemaakt en we wisselen wat spullen om bij onze auto die daar geparkeerd staat. Nieuw eten en drinken in de tas en wat kledingstukken die we ‘s nachts nodig hadden kunnen we achterlaten. Als we de Cocksdorp net uit zijn kunnen we weer bovenop de rem, want ik hoor een badeendje en dat betekent natuurlijk dat Spotvogel binnen is. De Witgatjes zijn ook snel gevonden.
117. Spotvogel – 11:13
118. Witgat – 11:18

Eierland
Doordat we Kerkuil al hebben hoeven we niet ‘s avonds bij Waal en Burg te zijn. Dit levert ons veel vrijheid op in het schema. We bekijken of we beter via de oostkant van het eiland naar beneden kunnen of toch de westkant pakken zoals gepland. We besluiten om toch via de westkant te gaan, maar wel alvast de Morinellen en Kolganzen te pakken, omdat we niet meer langs de Slufter en de Muy hoeven. Vlakbij het vliegveld ziet Jeroen een vogel op de rand van een loods zitten. Zoals verwacht en gehoopt blijkt het een Zwarte Roodstaart. De Morinellen zijn een makkie en als we langs de Westerkolk fietsen worden we door toevallige voorbijgangers gewezen op 2 Steltkluten die daar bij de plas zitten. Vanaf de Dijk zien we ze niet, maar vanuit de Hut lukt het wel. We willen dan door naar de Kolgans, maar Jeroen merkt op dat er net een Grote Zilverreiger op 11 minuten fietsen is gemeld en aangezien deze beesten constant van hot naar het vliegen kunnen we deze het beste nu pakken. We fietsen zo snel dat de ondersteuning uit gaat en komen binnen no time bij de Grote Zilverreiger aan. We moeten even omfietsen, maar zien dan de reiger opvliegen. We hebben de goede keus gemaakt zeggen we tegen onszelf, maar de reiger gaat iets verderop weer zitten en wordt ook nog door anderen gezien. Net buiten de Waal komen we 2 leden van team Dutch Knights tegen die 2 termiekende Buizerds zien. Zelf zie ik boven ons een Slechtvalk overvliegen. Eerst geloven de andere me niet (Het zijn ja Buizerds), maar als ik roep: nee hier boven ons. Zien de andere de Slechtvalk ook. Gezamenlijk fietsen we langs Waal en Burg, zien we hoe zij de Kleine Zilverreiger die wij ‘s nachts hadden vinden in een slootje en even later kunnen ze profiteren van de Kolganzen die ik vind. Hierna gaat elk team weer zijn eigen weg.
119. Zwarte Roodstaart – 11:41
120. Morinelplevier – 11:51
121. Tafeleend – 12:05
122. Smient – 12:05
123. Steltkluut – 12:16
124. Grote Zilverreiger – 12:38
125. Slechtvalk – 12:46
126. Brandgans – 12:50
127. Kolgans – 12:54

winnaars4

De Koog en omstreken
Onze route brengt ons naar de Koog waar we Rouwkwikstaart proberen. Dit gaat een stuk lastiger dan in de voorbereiding en ik mis de vogel zelfs doordat ik net aan de andere kant van het huis aan het kijken ben terwijl Jeroen en Gijs de vogel vinden. Gelukkig vinden we later nog een rouwkwik aan de waddendijk, maar de regels is dat het hele team -1 de vogel moet zien dus de rouwkwik kan in ieder geval geteld worden. Ook vinden we hier een Grauwe Vliegenvanger. Dan door naar de Bonte Kraai. We moeten een stuk door het bos lopen, omdat we daar niet mogen fietsen en op de camping zien we geen kraaien. We stationeren ons op een duintopje en scannen de omgeving. We horen dan wel een kraai, maar zien deze nog niet. Enkele tellen later hebben Jeroen en ik beiden de Bonte Kraai in beeld en roepen tegelijk: Ik heb hem!! Er wordt nog een bewijsplaatje van geschoten en we zijn weer op weg. In deze omgeving zijn redelijk wat vogels gevonden die wij kunnen twitchen. Jeroen houdt dit allemaal goed in de gaten en navigeert ons van de ene naar de andere soort. Na de kraai proberen we een Grote Lijster die langs een bosrand zou moeten zitten, maar kunnen deze niet vinden. Dan eerst maar de missende bossoorten oppikken zoals Grote Bonte Specht en Sijs. We weten dat de Grote Lijster wel eens wordt gezien op een veldje midden in het bos en warempel hij zit er ook nog gewoon. Weer wordt een bewijsplaatje gemaakt waarna we Barmsijs proberen wat helaas niet lukt. De door de Dutch Birding Bikers gevonden Vuurgoudhaan is gelukkig nog steeds aan het zingen en pakken we weer mee.
128. Grauwe Vliegenvanger – 13:49
129. Rouwkwikstaart – 13:57
130. Bonte Kraai – 14:34
131. Grote Bonte specht – 14:57
132. Grote Lijster – 15:03
133. Sijs – 15:12
134. Vuurgoudhaan – 15:42

winnaars5
Bollenkamer
Na een mooie periode van feilloos navigeren gaat het dan ineens helemaal mis. De GPS faalt even waardoor we twijfelen of we nu rechtdoor of rechts moeten. Na een paar keer heen en weer fietsen en voor de 4e keer een ijscotent te zijn gepasseerd besluiten we toch om rechts te gaan. Het fietspad wat google maps aangeeft richting het Grote Vlak blijkt een wandelpad te zijn en tevens vanwege het broedseizoen afgesloten. We zullen het hele stuk weer moeten terugfietsen. Op de juiste weg vinden we eindelijk een Tuinfluiter. Aangekomen bij de plek waar de Steppekiekendief werd waargenomen nemen we weer plaats op een duintop en na een kleine 10 minuten is het Jeroen die de kiek oppikt. Ik weet een kort en slecht filmpje door de scoop te maken waarna we eindelijk richting de horsmeertjes kunnen. We staan op dat moment nagenoeg gelijk met de andere teams, maar weten dat zijn de Horsmeertjes en Dijkmanshuizen al gedaan hebben dus we hebben goede hoop op de winst. Inmiddels heeft de filmploeg contact met Gijs, omdat ze ons bij de Horsmeertjes weer willen filmen. We spreken af bij het uitkijkpunt bij de Geul.
135. Tuinfluiter – 16:06
136. Steppekiekendief – 16:26

Geul en Horsmeertjes
Voordat we naar het uitkijkpunt bij de Geul gaan checken we eerst de Mokbaai op Kanoet en Pontische Meeuw. De Kanoet is snel gevonden, maar de Meeuw is weg. Op het uitkijkpunt volgt een lange filmsessie met interview van een dik halfuur. Kostbare tijd tijdens een big day, maar voor het goede doel dus ons hoor je niet klagen. Het levert ons zelfs nog een zeer welkome soort op doordat Ruud (van Beusekom) een overvliegende Visarend vindt en dit met ons deelt. Bij het eerste uitkijkpunt van de Horsmeertjes zien we al snel een Knobbelzwaan en de gehoopte Dodaars en Geoorde Fuut zien we vanaf het tweede punt. De Baardman blijft stil en even lijkt het erop alsof we Blauwborst gaan dippen aangezien deze ook niet zingt. Gelukkig heeft Blauwborst een zeer kenmerkende staart en als we er 1 zien opvliegen uit een struik is deze dan ook makkelijk binnen. Ook vliegt er tijdens het wachten op de Baardman eindelijk onze eerste Blauwe Reiger over.
137. Kanoet – 16:50
138. Visarend – 17:01
139. Knobbelzwaan – 17:26
140. Geoorde Fuut – 17:34
141. Dodaars – 17:36
142. Blauwe Reiger – 17:44
143. Blauwborst – 17:59

Petten
Bij de Petten is een Witbuikrotgans gemeld en deze wordt zeer snel gevonden. Terwijl ik wat eet en drink vist Jeroen er een Bosruiter en slapende mogelijke Zwarte Ruiter uit. De vogel zou dan volledig in winterkleed moeten zijn, maar heeft wel een duidelijke wenkbrauwstreep voor het oog. De vogel blijft echter slapen en aangezien Tureluurs wel vaker een pitfall zijn besluiten we de vogel ongedetermineerd te laten.
144. Witbuikrotgans – 18:23
145. Bosruiter – 18:27

winnaars6

Dijkmanshuizen
In de buurt van Oudeschild is de batterij van mijn ebike leeg en dan moeten we nog een heel stuk naar het noorden fietsen. Dat gaat een zware klus worden, maar omdat we door een aantal Donateurs per soort worden gesponsord voor in totaal een euro per soort moeten we er zoveel mogelijk soorten uit weten te persen. Bij Dijkmanshuizen razen onze scopen dan ook weer door de groepen eenden en steltlopers. Enkele zijn snel gevonden, maar Zwarte Ruiter, Krombekstrandloper, Watersnip en Zomertaling laten het afweten. Vervolgens valt mijn oog op een ruiter die met zwaar tegenlicht in de hoek loopt te foerageren. Hoe ik ook mijn best doe ik kan er geen stevige opgewipte snavel van maken en besluit de vogel te digiscopen en toch maar backup te vragen via de app groep. Van Vincent Stork komt de reactie Wo? en tot op heden weet ik niet wat hij daarmee bedoelde. James lidster geeft aan dat hij toch aan Groenpoot denkt en als de vogel daarna met beter licht te bekijken is blijkt het allemaal niet zo moeilijk. Prima Groenpoot. We zullen het maar op de vermoeidheid van op dat moment 18 uur fietsen en een nacht overslaan houden. Ondertussen bereiken ons allemaal berichten van goede soorten op de noordpunt zoals Roodstuitzwaluw, Visarend in een boom, Kramsvogel, Velduil, Draaihals en de soort waar het natuurlijk om draait: de Strandplevier. We hopen maar dat deze soorten niet allemaal voor de andere teams nog te doen zijn, want ons gaat het in ieder geval niet meer lukken.
146. Kemphaan – 19:24
147. Kleine Strandloper – 19:24
148. Grauwe Franjepoot – 19:24
149. Temmincks Strandloper – 19:26

Zeeburg Ganzenreservaat
We vervolgens onze weg naar het noorden en ik trap mij helemaal kapot tegen de wind in. Het moet echter wel, want er is niet veel licht meer en we moeten Zwarte Rotgans nog. Als we bij Zeeburg komen blijken de ganzen wel erg ver te staan en vliegen er ook al groepjes de Waddenzee op om te gaan slapen. We doen nog een uiterste poging, maar het mag niet meer baten.
Cocksdorp en vuurtoren
Er ontstaat een discussie binnen de groep of we in het donker nog door moeten gaan of dat we moeten stoppen. Jeroen wil koste wat koste doorgaan, maar ik vind het een idioot plan. Jeroen wil nog gaan trektellen in het donker bij de vuurtoren, maar ik zit er helemaal doorheen en heb daar geen trek in. Besloten wordt om eerst maar friet te gaan halen in het Eierlandsche huis. We krijgen een warm onthaal en worden op de foto gezet. De patat met kroket en frikandel smaakt dusdanig goed dat ik overstag ga en we toch naar de vuurtoren gaan. We treffen buiten weer de jonge hondjes die nog steeds geen Kleine Karekiet hebben. We voorzien ze van wat info en gaan op weg. We zullen echter niets meer vinden bij de vuurtoren.

winnaars7
The day after
Om 1 uur liggen we in bed en om 9 uur moeten we er weer uit. We gaan richting de Robbenjager alwaar er een groepsfoto van ons wordt gemaakt.

persfotoHVD006

Hierop volgt de prijsuitreiking. We hadden het vermoeden al enigszins, maar waren er nog niet gerust op. De uitslag bleek als volgt:
3: Dutch Knights met 146 soorten
2: Jonge Hondjes met 147 soorten
1: Rock around the Clock met 149 soorten.

persfotoHVD004

De echte winnaars waren natuurlijk de strandbroeders. Gezamenlijk hebben alle teams voor 6500 euro aan donaties opgehaald en via deze weg wil ik iedereen dan ook heel erg bedanken voor de bijdrage die ze geleverd hebben. Nu we natuurlijk ook het record op Texel hebben werd ons direct duidelijk gemaakt dat we eigenlijk volgend jaar ons record moeten verdedigen. Volgend jaar is het wadden vogelfestival op 12 en 13 mei 2018 dus voor wie ook trek heeft gekregen in een Big Day voor het goede doel kan nu alvast beginnen met de voorbereidingen!

persfotoHVD002

 

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl