Zoals alle sterns is ook de Visdief een slanke vogel met een sierlijke vlucht. De Visdief valt op door de lange, maar zeer smalle vleugels en de gevorkte staart. De Visdief is moeilijk te onderscheiden van de nauw verwante Noordse Stern. De snavel van de Visdief heeft in tegenstelling tot de snavel van de Noordse Stern een zwarte punt.

Als de vogels de vleugels opgevouwen hebben, dan steken bij de Visdief de punten van de vleugels tot voorbij de staartpunten, terwijl bij de Noordse Stern de staartpunten verder reiken.
De Visdief broedt in het Waddengebied meestal in gemengde kolonies met Kokmeeuwen of andere sterns. Deze kolonies zijn meestal nogal verstoringgevoelig, dus loopt u er met gepaste afstand omheen en laat uw hond daar niet loslopen.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl