Vogelinformatiecentrum

De maand november is voor vogelaars nooit de sterkste maand. De vogeltrek neemt af, winter is er vaak nog niet terwijl de dagen al behoorlijk kort zijn. Toch levert november vaak achteraf wel weer leuke soorten op. We voorspelden al de Rode Wouw en Kraanvogel (beide gezien), maar welke we niet verwacht hadden was de Vale Gierzwaluw en een erg late Grauwe Franjepoot. 

grfranjeEM Small

Grauwe Franjepoot, foto: Eric Menkveld.

Ook hadden we vorige maand voorspeld dat de Strandleeuwerikken wel zouden toenemen en dat er Bokjes gezien zouden worden. Dat was natuurlijk te verwachten en ook dat is uitgekomen. Ook zijn de er inmiddels vele Toendrarietganzen aanwezig op de akkers van polder Eierland. Ook zijn er inmiddels enkele tientallen (circa 50) Kleine Zwanen gearriveerd. Niet veel voor de tijd van het jaar want normaal zitten de aantallen al snel boven de 100 exemplaren. Opvallend is dat er ook maar erg weinig jonge vogels tussen zitten. 

De eerste dagen van november konden we nog genieten van enekel waarnememingen uit oktober. Zo werden er zo her en der nog Pestvogels gezien, waarschijnlijk exemplaren uit de groep van 18 stuks die halverwege oktober in De Koog werden gezien. Ook werden er in de eerste week van november regelmatig Ruigpootbuizerden gezien. Een enkele lijkt te blijven pleisteren op Texel. Altijd erg leuk. De Ruigpootbuizerd lijkt in steeds kleinere aantallen door te trekken. Dit is weer eens een jaar dat er meerdere gezien worden. 

Ruigpootbuizerd Ruudvb Small

Ruigpootbuizerd, foto: Ruud van Beuzekom

Ook de eerdere genoemde Rode Wouw wordt bijna dagelijks gezien. Het lijkt erop dat een exemplaar langer op het eiland is en op meerdere plekken wordt gezien. 

Op 3 november wordt een nog late Bladkoning gezien en gehoord langs de Ruijslaan in De Koog. Op 5 november werd er één gezien in De Muy.

Op 4 november wordt er op de dijk bij het Wagejot een Grote Pieper ontdekt door Ruud van Beuzekom en langs de Veense Langweg duikt de jaarlijks aanwezige Bonte Kraai weer op. 

Op vakantiepark de Krim wordt op 6 november een Siberische Tjiftjaf gezien. Dit jaar zijn er bijzonder weinig van deze soort. Op de Bol hangt dan al enkele dagen een groepje van 5 Wilde Zwanen rond. Normaal een toch behoorlijk zeldzame soort op Texel. 

Op vrijdag 9 november laat in de middag ontdekt Rodny Stolk een Gierzwlauw boven de postweg nabij de Driehoek. Echter door het late en dus slechte licht was niet meer met zekerheid te beoordelen of het om een Vale Gierzwaluw ging. Ondanks dat de gedachte daar wel naar uitging, werden er aan de vogel te weinig kenmerken gezien. Op zaterdag 10 november kijkt iedereen dus reikhalzend uit. Echter het was een bijzonder grauwe dag en we wordt geen spoor van enige gierzwaluw meer gevonden. Wel zien Cees Roselaar nog een Papagaaiduiker langs Westerslag vliegen. 

Echter op zondagochtend 11 november ziet Eric Menkveld een gierzwaluw over de Krim vliegen waarvan meteen duidelijk is dat het om een Vale Gierzwlauw ging. De vogel vloog door dus was meteen weer uit beeld. Marc Plomp besloot bij de Vuurtoren te gaan zoeken en vond daar de of een Vale Gierzwaluw terug. Toen de eerste mensen gearriveerd waren ontdekte Rodny Stolk een tweede vogel bij de Vuurtoren. Ook dit bleek een Vale Gierzwaluw te zijn. Nooit eerder werden er twee vogels tegelijk op Texel gezien. Die middag werd er op Vlieland ook een vogel gezien, inmiddels was één van de vogels op Texel doorgevlogen naar zuid en promt kwam later de middag de vogel van Vlieland ook aan op Texel. Weer vlogen er twee vogels rondom de vuurtoren. In totaal werden er die zondag dus 3 verschillende vogels op Texel gezien. Ook de maandag waren er nog twee verschillende vogels aanwezig en op dinsdag nog één vogel. 

vale gierzw2 EM Small

vale gierzw3 EM Small

Vale Gierzwaluw, beide foto's Eric Menkveld

De 13e ontdekt Tim Schipper in de Dennen een Pallas Boszanger, de eerste op Texel dit najaar. De vogel laat zich maar moeilijk terugvinden. 

pallas TS Small

Pallas Boszanger, foto: Tim Schipper 

op 14 november lijkt er wel een kleine influx van Grote Piepers te zien. Zo wordt er één gezien in het Ottersaat en twee vogels zijn aanwezig tussen de werkzaamheden op Waal en Burg. 

Her en der worden op Texel zowel Waterpiepers en Oeverpiepers gezien. Ook zwerven er nog minimaal twee Ruigpootbuizerden rond. 

Op 17 november wordt er in het gebied Waal en Burg een uitzonderlijk late (de laatste waarneming ooit op Texel) Grauwe Franjepoot gezien. De vogels was erg tam en liet zich een aantal dagen erg fraai bekijken. 

Op 18 november was het Vincent Stork die Texel opschikte met de mogelijke waarneming van een Woestijntapuit in de Muy, helaas werd de vogel niet meer teruggevonden. Wie weet wordt die komende weken nog gevonden, want een Woestijntapuit kan echt overal zitten. 

De tweede helft van november wordt het duidelijk rustiger, Wel wordt er 24 november nog een mooie Rode Wouw gezien en tijdens één van de excursies van het Vogelinformatiecentrum worden op 28 november twee overvliegende Kraanvogels gezien. Deze worden op 29 november boven Waal en Burg en later boven Oost gezien. De groep Strandleeuwerikken in de Slufter schommeld tussen de 10 en 25 vogels en is dagelijks te zien, dit geldt ook voor Sneeuwgorzen.

In de Haven van Oudeschild is de laatste dagen van november een mooie Zeekoet aanwezig. Die laat zich mooi bekijken. Vaak een slecht teken, maar vooralsnog toont de vogel vrij fit. 

Het aantal verschillende vogelsoorten wat tot en met november in Waarneming.nl werd ingevoerd op Texel, bedroeg 284 soorten. Wat gaat december ons nog brengen. 

December is altijd een onvoorspelbare maand. Naar alle verwachtingen zullen er wel één of een paar Witbuikrotganzen en Zwarte Rotganzen opduiken en misschien weer een Roodhalsgans. Die kans is het grootst op Zeeburg of in de graslanden rondom Oosterend. Maar wat zou het leuk zijn als er weer eens een Notenkraker opduikt. Elders in Nederland zijn er al enkele gezien. 

December kan nog steeds een maand van zeldzaamheden zijn, een zeldzame lijster zoals Zwartkeellijster of erger, het kan. Een Tapuit zoals Woestijntapuit kan ook. Mocht het goed gaan winteren dat kunnen de aantallen Pestvogels zomaar toenemen maar wat denkt u van een Haakbek of een Stellers Eider in de Teso haven. Met dit rijtje wensen we u mooie uitstapjes op Texel. Veel vogelplezier.