Aan de noord-oostkant van het gebied Waal en Burg ligt de westerkolk met daar vlakbij natuurboerderij Plassendaal. Op dit punt kunt u tijdens het Wadden Vogelfestival een kijkje nemen in de natuurstal en bij de Vogelkijkhut van Natuurmonumenten aan de Westerkolk. Hier fourageren Lepelaars, Kemphanen, Witgatjes, Zwarte Ruiters, Kleine Plevieren, Kluten en in de omgeving kunt u alle weidevogels tegen komen. Vooral de Grutto en Kievit en Veldleeuwerik broeden hier nog volop.

grutto zonsopgang

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl