De Wulp is onopvallend gekleurd, maar door de grootte en de omlaag gebogen snavel toch een heel herkenbare vogelsoort.
De roep van de Wulp is een zeer luid jodelend geluid enin de broedtijd is een zang te horen die bestaat uit een reeks luide tonen die oplopen in snelheid en toonhoogte en worden gevolgd door een triller.

Gedurende de winter, voorjaar, nazomer en herfst kunnen wulpen op het wad grote groepen vormen. Deze groepen zoeken bij laagwater naar voedsel op het droogvallende wad en bij hoogwater staan ze dicht bijeen te rusten op de droogblijvende stukken of zoeken ze binnendijks naar rustplaatsen.
Wulpen komen gedurende het gehele jaar in het gehele waddengebied voor. Het broedgebied van de wulpen vinden we vooral in de duingebieden.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl