Het duurt bij de Zilvermeeuw ongeveer vier jaar voordat de jonge vogels het volwassen verenkleed hebben gekregen. Tot die tijd is het verenkleed bezet met talrijke bruine vlekken, die langzaam verdwijnen. In deze periode is de Zilvermeeuw moeilijk te onderscheiden van andere grote meeuwen van ongeveer dezelfde leeftijd. Vaak zien we zilvermeeuwen, maar ook andere meeuwen in weilanden staan trappelen, door deze trillingen komen wormen en andere insecten naar boven, die vervolgens weer gegeten worden.

De Zilvermeeuw is in het gehele waddengebied een algemene vogel die zowel langs de kust als in het binnenland voorkomt. De Zilvermeeuw is een alleseter en het voedsel bestaat onder andere uit vis, kreeftachtigen, schelpdieren en aas, maar ook eieren en jongen van soortgenoten of andere vogels worden gegeten. De broedvogelstand in de Wadden is de laatste jaren gedaald, maar het blijft een talrijke vogel die onmiskenbaar is voor de Wadden.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl