Dutch Birding Vogelweekend Texel 11-14 oktober 2024

Van vrijdag 11 oktober tot en met zondag 13 oktober 2024 wordt het Dutch Birding-vogelweekend georganiseerd. De organisatie is in handen van Dutch Birding en het Vogelinformatiecentrum Texel. Doel van dit weekend is om met veel vogelaars in het veld zoveel mogelijk interessante vogels te vinden.

Zoals gebruikelijk zal er tijdens het najaarsweekend een volledig dag- en avondprogramma zijn. Dit zal later in dit aankondigingsartikel worden toegevoegd.

Overdag is het Vogelinformatiecentrum Texel (in De Cocksdorp) de uitvalsbasis. Hier kun je terecht om even bij te komen en om de waarnemingen uit te wisselen met altijd wel aanwezige medevogelaars. Je kunt hier ook uw waarnemingen even op de kaart zetten zodat andere vogelaars er ook van kunnen genieten. Het gehele weekend is Swarovski Optik in het Vogelinformatiecentrum aanwezig voor service, schoonmaken van uw kijker of telescoop, en natuurlijk kun jealle nieuwe modellen, waaronder de ATC telescoop, de NL Pure 52 en de AX Visio, van Swarovski proberen.

Het staat iedereen met een vogelpassie vrij om mee te doen met het Dutch Birding Vogelweekend. Wil je meedoen, dan moet je zelf zorgdragen voor vervoer en accommodatie. Voor meer informatie over accommodatie op Texel: zie de site van de VVV via deze link


Bonte Zanger
 Mniotilta varia, Bermuda, 12 november 2013 (Max Berlijn)

SOORT VAN HET WEEKEND

Traditioneel wordt er ook dit weekend een prachtige prijs voor de Soort van het Weekend beschikbaar gesteld: een oranje Swarovski Curio 7×21 t.w.v. €747,00! Wie tussen vrijdagochtend 7:00 uur en zondagmiddag 17:00 uur de beste vogelsoort van dat weekend ontdekt, die bovendien ook kan worden getwitcht, wint deze prachtige prijs. De prijsuitreiking is zondag 13 oktober om 17.00 uur in het Vogelinformatiecentrum (de winnaar moet dan wel aanwezig zijn anders gaat de prijs naar de runner-up). Spelregels voor de soort van het weekend vind je onderaan dit bericht.

THE MOST WANTED BY DUTCH BIRDERS

De Most Wanted loopt ook gewoon door en je maakt dus ook nog steeds kans om je naam op het scorebord van deze jaarlijkse wedstrijd te zetten! Vind je één van deze soorten, dan maak je kans om op de DB-dag een heuse Swarovski NL Pure te ontvangen.

SWAROVSKI-DAGEN

Tijdens het Dutch Birding Vogelweekend worden traditioneel de Swarovski-dagen georganiseerd. Deze worden gehouden in het Vogelinformatiecentrum Texel in De Cocksdorp. Medewerkers van het Vogelinformatiecentrum zelf en van Swarovski Optik zullen hier de gehele zaterdag en zondag aanwezig zijn voor service en demonstratie. Wil je je verrekijker laten schoonmaken, dan kan dat zoals altijd gratis. Ook voor kleine service kun je hier terecht. Overigens kun je voor het schoonmaken van je verrekijker of telescoop altijd terecht in het Vogelinformatiecentrum. Ook heeft het Vogelinformatiecentrum speciale Swarovski-inruilacties. Ben je nieuwsgierig, kom gerust even kijken bij de nieuwe kijkers en telescopen, de koffie staat klaar.

ANDERE KIJKERS

Natuurlijk kun je dit weekend (en alle andere dagen) altijd terecht voor verrekijkers of telescopen van andere merken. Nergens komt kun je zoveel verschillende kijkers in de vrije natuur uittesten als bij het Vogelinformatiecentrum. Zij hebben kijkers van de merken Zeiss, Leica, Opticron, Swarovski, Meopta, Kowa, GPO en Bynolyt.

WARMTEBEELD

Tijdens het Dutch Birding weekend zal het Vogelinformatiecentrum ook speciale aandacht geven aan warmtebeeldkijkers. Met medewerking van diverse specialisten worden er speciale test excursies gehouden om zelf de kracht van warmtebeeldkijkers te ervaren.


Blackburnian Warbler Setophaga fusca, Point Pelee Canada, 10 mei 2022 (Bas van den Boogaard)

VOGELEXCURSIES

Net als voorgaande weekenden kan je ook weer mee op vogelexcursie. Van vrijdag tot en met zondag zijn er diverse speciale vogelexcursies (zowel wandelexcursies als busexcursies). Alle excursies zijn te boeken via deze link.

Het totale excursieprogramma tijdens het Dutch Birding vogelweekend ziet er als volgt uit.

AANMELDING BIRD ALERTS TEXEL

Je kan je aanmelden voor de Dutch Bird Bird Alerts Texel whatsapp-groep. Op deze manier bent u tijdens het Dutch Birding Najaarsweekend direct op de hoogte van het laatste nieuws over Texelse zeldzaamheden.

Aanmelden voor de whatsapp-groep Dutch Bird Alerts Texel doe jezelf via deze link: nog aan te kondingen. Deze whatsapp-groep is speciaal voor dit Dutch Birding Najaarsweekend opgericht. Deze is dan ook alleen bedoeld voor diegenen die ook daadwerkelijk op het eiland zijn!

DB Bird Alerts Texel is alleen voor het melden van zeldzamere soorten (de soorten in rood op waarneming.nl of Dutch Bird Alerts). Dus: wel Bladkoninkjes, geen Grote Gele Kwikstaarten. Speciaal voor dit weekend worden (voor Texelaars normalere) semi-zeldzaamheden als Bokje, Sneeuwgors, Strandleeuwerik, Ruigpootbuizerd en dergelijke ook in de Bird Alerts Texel geduld, mits ter plaatse.

Meld een zeldzame soort door je locatie (en de naam van de soort en evt. relevante details) te delen door middel van het paperclipje in whatsapp (‘locatie delen’). Bird Alerts Texel is niet bedoeld voor chitchat, geef dus alleen waarnemingen van leuke vogelsoorten door. Duimpjes, bedankjes, en andere uitingen van persoonlijke aard niet in de groep delen graag.

Vrijdag 18 oktober (lees: donderdagavond of vrijdagochtend afhankelijk van de vrijwilligers hun tijd) wordt de Dutch Bird Alerts Texel whatsapp-groep verwijderd. Mocht je nog langer op het eiland verblijven, dan zijn er genoeg andere informatiestromen, waaronder de Dutch Bird Alerts-app en natuurlijk Waarneming.nl.

AVONDPROGRAMMA

Zoals benoemd in de inleiding is er dit jaar ook weer een avondprogramma tijdens het najaarsweekend. De details worden nog uitgewerkt en zullen in september waarschijnlijk uitgekristalliseerd zijn. Het avondprogramma zal plaatsvinden in het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp.

Vrijdag 11 oktober
20:00 – Waarnemingenlog en aanvalstips Texel door Vincent Stork.
20:30 – Reizen en vogels kijken in Georgië door Robert van Tiel.

Zaterdag 12 oktober
20:00 – Waarnemingenlog door Vincent Stork.
20:30 – Mystery Bird Quiz door Pim Rijk.

Zondag 13 oktober
17.00 uur: Prijsuitreiking (nog aan te kondigen), van de soort van het weekend in het Vogelinformatiecentrum. LET OP: Winnaar wordt geacht aanwezig te zijn; indien dit niet het geval is, dan gaat de prijs naar de volgende in de ranking.
20:00 – Waarnemingenlog door Vincent Stork.


Bartrams Ruiter Bartramia longicauda, Maasvlakte, 28 oktober 1995 (René Pop)

Spelregels soort van het weekend:

 • De soort van het weekend mag gevonden worden vanaf vrijdag 11 oktober 07:00 t/m zondag 13 oktober 17:00.
 • Werkgebied is geheel Texel en alles wat zichtbaar is vanaf het eiland (waarnemingen van boten tellen niet mee voor de prijsuitreiking)
 • Iedereen met ook maar enige affiniteit met vogels of vogels kijken is welkom om deel te nemen, van een gehele weekend tot maar een vrij uurtje.
 • De winnaar van de meest zeldzame soort dient in eigen persoon aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op zondag om 17:00 uur. Op deze manier is hij of zij daarna nog in staat om de laatste boot naar Den Helder te halen.
 • Onderin vind je een lijst samengesteld door de organisatoren waarop aan alle soorten op de huidige Nederlandse lijst een puntenaantal is toegekend. Deze lijst is leidend voor het bepalen van de winnaar van de competitie.
 • Het kan voorkomen dat soorten die punten opleveren tevens zeldzame broed- of standvogels zijn voor Texel. In dat geval komen alleen ontdekkingen van de soort (ruim) buiten de reeds bekende gebieden in aanmerking voor punten.
 • De persoon die de soort met het hoogste puntenaantal vindt, is sowieso de winnaar. Dat wil zeggen, het vinden van slechts 1 soort van 10 punten gaat voor het vinden van 2 soorten van 8 punten.
 • Bij gelijkspel geldt de regel: de persoon die de meeste punten weet te scoren met de minste soorten wint. Dat wil zeggen, degene die een soort van 6 en een soort van 4 punten vindt, wint van de persoon die een soort van 6 en twee soorten van 2 punten vindt.
 • Mocht je een groep vinden van een soort die punten waard is (bijvoorbeeld een groep grote kruisbekken), dan levert dat maar één keer een score op. Twee (met zekerheid) verschillende groepen grote kruisbekken levert uiteraard wel twee keer punten op.
 • Mocht er op basis van punten geen winnaar te bepalen zijn, dan bepaalt een jury, bestaande uit minstens één bestuurslid van Dutch Birding en Marc Plomp de winnaar op basis van het daadwerkelijk aantal gevallen van de gevonden soorten op Texel. Degene die de soort vindt waarvan er op Texel het minst zijn vastgesteld, wint. Wanneer er dan nóg geen winnaar te bepalen is, wordt er geloot.
 • Er worden alleen vogels in de competitie meegenomen die in Nederland een soortstatus genieten volgens de laatste “lijst van Nederlandse vogelsoorten“. Mocht er een nieuwe soort voor de Nederlandse lijst worden gevonden, dan levert dat automatisch 11 punten op. Voor de andere soorten geldt een 0-10-schaal, waarbij een nieuwe soort voor Texel automatisch wordt beloond met de volle 10 punten.
 • Eenmanswaarnemingen dienen vergezeld te gaan van herkenbare foto’s of dienen te zijn geverifieerd door derden om voor de prijzen in aanmerking te komen.
 • De winnende waarneming moet via de bestaande systemen (Texel Bird Alert, Dutch Bird Alert, of waarneming.nl worden doorgegeven, en de vogel moet in principe twitchbaar zijn. De jury kan altijd beslissen om de twitchbaarheid van de vogel als eis te laten vervallen (bv bij een nieuwe soort voor Nederland, die na 5 minuten weer wegvliegt)
 • Indien er twijfel is over de identificatie, status of verworven bewijslast van een mogelijk winnende soort, dan kan de jury het advies van een/meerdere externe experts inroepen. Wanneer wordt geoordeeld dat er te weinig kans bestaat op aanvaarding op basis van de waargenomen/vastgelegde kenmerken van de vogel, dan dingt deze niet (meer) mee naar de prijzen.
 • Herontdekkingen dingen niet mee naar de prijzen.
 • De beschikbaar gestelde prijzen zijn prijzen die moeilijk deelbaar zijn. In geval van deelname door een team bepaalt het team zelf welk lid uiteindelijk de prijs ontvangt. Prijzen kunnen niet worden (in)geruild.
 • Mochten zich situaties voordoen waarbij bovenstaande regels niet toereikend zijn, dan beslist de jury. Over beslissingen kan niet meer worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.
 • Scorelijst DB Najaarsweekend 2024 is hier te vinden.