Goede doelen

Onze webcam bij de Grote Sterns is online

Dankzij de vogelexcursies en de opbrengsten van het Wadden Vogelfestival kon er dit broedseizoen een Webcam geinstalleerd worden bij de nieuwe kolonie Grote Sterns op de Prins Hendrik Zanddijk langs de Vogelboulevard. Op deze locatie is ...

Lees verder
Goede doelen

Zenders van Texelse Scholekster nu te volgen

Tijdens het Wadden Vogelfestival is er enorm veel geld ingezameld voor het goede vogeldoel van 2023, de Scholekster en Grote Stern. Ook de Texel Big Day was een zeer groot succes. Samen haalden de deelnemers meer dan 15.000 euro op voor ...

Lees verder
Goede doelen

Goede doel 2023

Net als in 2022 zal het Vogelinformatiecentrum ook in 2023  geld besteden aan het beschermen van strandbroedvogels. Dit jaar zetten we echter twee andere doelsoorten in de spotlight. De eerste soort die we in 2023 in de schijnwerpers ...

Lees verder
Goede doelen

Goede Doel 2022

In 2022 zal het Vogelinformatiecentrum zich inzetten voor de strandbroedvogels van Nederland.  Het geld wat gedurende 2022 wordt ingezameld gaat onder andere naar de bescherming van strandbroedvogels en zo zal ook het Wadden Vogelfestiva...

Lees verder
Algemeen nieuws

Wadden Vogelfestival 2023 groot succes!!

Bijna 15.000 euro opgehaald voor de bedreigde kustbroeders. Van 5 – 7 mei stond Texel weer in het teken van vogels kijken en genieten van de natuur tijdens het Wadden Vogelfestival. Tijdens deze dagen is door grote inzet aan activ...

Lees verder
Goede doelen

Ons goede doel 2021

Het Wadden Vogelfestival 2021 zal in het teken staan van geld inzamelen en aandacht vragen voor de akkervogels zoals de blauwe kiekendief en de patrijs. De akkervogels hebben het in geheel Europa erg moeilijk. Ze staan zo goed als allema...

Lees verder
Goede doelen

Hulp voor de Ringmus

In 2020 en 2021 heeft het Vogelinformatiecentrum geld ingezameld voor het behoud van zogenaamde akkervogels. In 2020 was de focus meer op de zomertortel en in 2021 meer op de soorten als patrijs, ringmus en blauwe kiekendief. Naar de opb...

Lees verder
Goede doelen

Ons goede doel 2020

Ooit was de zomertortel een algemene duivensoort die in geheel Nederland wel te zien was. Anno nu is de zomertortel een zeldzaamheid. De laatste 15 jaar is deze prachtige duivensoort enorm achteruitgegaan. De oorzaken zijn divers. In het...

Lees verder
Goede doelen

Goede doel 2019, Duinvogels

Het Vogelinformatiecentrum doneert al het geld wat overblijft van de Vogelexcursies op Texel aan de Stichting Texel Vogeleiland voor de Duinvogels. Ook het geld wat opgehaald wordt tijdens het Wadden Vogelfestival 2019 wordt gedoneerd aa...

Lees verder
Goede doelen

Lepelaars voor de basisscholen op Texel

Het vogelinformatiecentrum Texel geeft alle leerlingen op de Texelse basisscholen een prachtige lepelaar cadeau. Afgelopen jaar (2018) bestond het Vogelinformatiecentrum 10 jaar. Dit willen we graag vieren door de jeugd van Texel ...

Lees verder
Goede doelen

Vogelinformatiecentrum helpt Staatsbosbeheer bij onderhoud Tuintjes

Op initiatief van het Vogelinformatiecentrum en Stichting Texel Vogeleiland hebben 14 vrijwilligers onder aanvoering van Edwin van Egmond van Staatsbosbeheer een aantal vogelkijkpunten en de Tuintjes (Eierlandse Duinen) onderhouden. De T...

Lees verder
Goede doelen

Goede doel 2018

Vogelbescherming Nederland en Sovon hebben voor 2018 de huiszwaluw uitgeroepen tot vogelsoort van het jaar. Heel 2018 willen ze meer aandacht vragen voor deze schitterende en uiterst nuttige zwaluwsoort. Ook op Texel willen we als Vogeli...

Lees verder
Goede doelen

Actie voor de broedvogels van stranden

In 2017 is er tijdens het Wadden Vogelfestival en Texel Big Day ruim 7500 euro bijeen gebracht. Dit geld gaat de Stichting bijdragen aan  een betere bescherming van Strandbroedvogels op Texel. Dit doen we op drie manieren. We zorgen dat ...

Lees verder
Goede doelen

Zeetrektelpost Westerslag

Al sinds lange tijd is er een grote wens om op Texel een goed bruikbaar uitkijkpunt over zee te maken. Een uitkijkpunt waar je met alle windrichtingen redelijk uit de wind kan zitten en over zee kan kijken. Westerslag is daarvoor één van...

Lees verder
Goede doelen

Digitale Avifauna

Een van de meest gestelde vragen in het Vogelinformatiecentrum is: Waar kan ik welke vogel op Texel het beste zien of fotograferen. Dit willen we graag ondersteunen. Alle informatie is bekend bij een select groepje mensen. Hoe mooi is he...

Lees verder
Goede doelen

Vogelinformatiecentrum realiseert nieuw vogelkijkpunt op Texel

Met dank aan de provincie Noord-Holland is begin 2017 het nieuw vogelkijkscherm aan de Hoofdweg, in natuurgebied Dorpzicht gerealiseerd. Het idee was afkomstig van het Vogelinformatiecentrum. Voor het kijkscherm en het gebied waarover je...

Lees verder
Goede doelen

Nieuwe schelpen voor broedgebied Zandkes

Dankzij de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum kon het schelpenstrand in de Zandkes in 2015 weer vernieuwd worden. Schelpenstranden hebben binnendijks niet het eeuwige leven. Door de vele uitwerpselen van de vogels vergaan de s...

Lees verder
Goede doelen

Groot onderhoud van de begroeiing in de Tuintjes 2014

In augustus 2014 heeft het Vogelinformatiecentrum in samenwerking met Staatsbosbeheer groot onderhoud laten plegen in het derde complex van de zongenaamde Tuintjes in de Eierlandsche Duinen. Hier werd de begroeiing door exoten zoals Rimp...

Lees verder