Goede doelen

Het Vogelinformatiecentrum doneert de opbrengsten van alle Vogelexcursies en een deel van de verkopen en bepaalde acties aan de Stichting Texel Vogeleiland. Deze stichting is een initiatief van het Vogelinformatiecentrum Texel met als doel vogels kijken op Texel te promoten. Voorbeelden van de stichtingsactiviteiten zijn: Het nadenken over, en realiseren van, nieuwe vogelkijkplekken op Texel. Promoten van goede voorlichting bij onder andere afgesloten gebieden. Het digitaal ontsluiten van vogelkennis over de Vogelsoorten van Texel. Als stichting krijgen we geld uit de inkomsten van de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum, uit giften/donaties en uit speciale verkoopacties van het Vogelinformatiecentrum zoals nestkasten schilderen, tweedehands boeken verkoop. Daarnaast vragen we gericht subsidies aan om grotere doelen te realiseren.

Meer informatie

Ons goede doel 2021

Het Wadden Vogelfestival 2021 zal in het teken staan van geld inzamelen en aandacht vragen voor de akkervogels zoals de blauwe kiekendief en de patrijs....

lees verder
Ons goede doel 2020

Ooit was de zomertortel een algemene duivensoort die in geheel Nederland wel te zien was. Anno nu is de zomertortel een zeldzaamheid. De laatste 15...

lees verder
Goede doel 2019

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben voor 2019 de Wulp als vogelsoort van het jaar uitgeroepen. Op Texel is de Wulp nog steeds een broedvogel in...

lees verder
Help de Huiszwaluw

De Huiszwaluw is het nieuwe goede doel van het Wadden Vogelfestival 2018 en voor de Texel Big Day 2018. Huiszwaluwen broeden gelukkig nog op diverse plekken...

lees verder
Actie voor de broedvogels van stranden

In 2017 is er tijdens het Wadden Vogelfestival en Texel Big Day ruim 7500 euro bijeen gebracht. Dit geld gaat de Stichting bijdragen aan  een...

lees verder
Nieuwe Schelpenstranden langs de oostkant van Texel

Ondanks dat we in het recente verleden al een aantal schelpeneilandjes hebben kunnen realiseren, blijft het nodig om steeds weer andere schelpeneilanden te vernieuwen of...

lees verder
Digitale Avifauna

Een van de meest gestelde vragen in het Vogelinformatiecentrum is: Waar kan ik welke vogel op Texel het beste zien of fotograferen. Dit willen we...

lees verder
Zeetrektelpost Westerslag

Al sinds lange tijd is er een grote wens om op Texel een goed bruikbaar uitkijkpunt over zee te maken. Een uitkijkpunt waar je met...

lees verder
Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl