Nieuwe schelpen voor broedgebied Zandkes

Dankzij de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum kon het schelpenstrand in de Zandkes in 2015 weer vernieuwd worden. Schelpenstranden hebben binnendijks niet het eeuwige leven. Door de vele uitwerpselen van de vogels vergaan de schelpen. Om de vogels te helpen, moeten de schelpen gemiddeld iedere vier à vijf jaar vervangen worden.

Natuurnieuws Texel 2015 02 Zandkes Large

Het schelpeneiland in de Zandkes is bekend omdat daar ieder jaar nog Dwergsterns tot broeden komen. Ook direct na de aanleg van het vernieuwde strand hebben er weer dwergsterns gebroed.

De schelpeneilanden hebben jaarlijks groot onderhoud nodig. Hiervoor organiseert Natuurmonumenten jaarlijks vrijwilligersweekenden. Wil je ook een keer deelnemen aan deze weekenden, kijk dan op de website van natuurmonumenten op Texel